11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdakilerden hangisi, tüketimin üretimi etkilediğini gösterir?
A) Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfusun artması
B) Sulama olanaklarının artmasıyla tarımsal verimin artması
C) Gelir düzeyinin artmasıyla birlikte tüketimin de artmaya başlaması
D) Taş kömürü yataklarının çevresinde metal sanayinin gelişme göstermesi
E) Yağ sanayinde mısırın kullanılmaya başlanmasının Çukurova’da mısır tarımını yaygınlaştırması

2.Bir ülkede nüfus miktarının yıllara göre sürekli azalması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) Tarım ürünleri tüketim miktarını
B) Nüfus yoğunluğunu
C) Kişi başına düşen millî geliri
D) Yerleşme tiplerini
E) Demografik yatırımların miktarını

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

5. Sınıf Matematik Dikdörtgenin çevre uzunluğu

TEST
1. Uzun kenarı 70 m ve kısa kenarı 30 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 4 sıra tel çekilecektir. Bu iş için kaç m tel gereklidir?
A) 200 B) 400 C) 800

2. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına toplam 450 m uzunluğunda 3 sıra tel çekilmiştir. Bu bahçenin bir uzun kenarı 50 m olduğuna göre bir kısa kenarı kaç metredir?
A) 50 B) 25 C) 15

3. Uzunluğu 80 m ve genişliği 70 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 10’ar metre aralıklarla kaç ağaç dikilir?
A) 15 B) 20 C) 30

4. Bir dikdörtgenin uzun kenarlarını 7’şer cm ve kısa kenarlarını 3 cm uzatırsak çevresi kaç cm uzar?
A) 40 B) 20 C) 10

5. Kenar uzunlukları 10 cm ve 7 cm olan bir dikdörtgenin çevresi, bir kenar uzunluğu 8 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha uzundur?
A) 2 B) 3 C) 4
6. Aşağıya, bir kenarı 3 cm olan bir kare çizin.
7. Aşağıya, uzun kenarı 7cm, kısa kenarı 4cm olan bir dikdörtgen çiziniz.

8. Aşağıya bir dik açılı üçgen, bir dar açılı üçgen ve bir geniş açılı üçgen çizin. İç açılarını ölçüp yazınız.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2015-2016 4. Sınıf Matematik Konuları

2015-2016 eğitim öğretim yılında 4. Sınıf Matematik dersinde aşağıdaki konular işlenecektir. Konularla ilgili çalışma yapmak için arama bölümünü kullanabilirsiniz.

İSTEDİĞİNİZ KONUNUN ÜZERİNE TIKLAYIP ÇALIŞABİLİRSİNİZ.

1. ÜNİTE: GEOMETRİYE YOLCULUK

1. Bölüm: Çevremizdeki Geometri

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

Açılar

Açıları Ölçelim ve Çizelim

2. Bölüm: Geometrik Şekilleri İnceleyelim

Üçgenlerin Dünyası

Kare, Dikdörtgen ve Dik Üçgen

Simetri ile Buluşalım

Örüntü ve Süslemeler

2. ÜNİTE: VERİLERLE VE SAYILARLA İŞLEMLER

1. Bölüm: Verilerden Sayılara

Sütun Grafiğini Oluşturalım

Doğal Sayılar

Sayıları Sıralayalım

Yıl, Ay, Hafta, Gün

2. Bölüm: Doğal Sayılarla Dört İşlem Yapalım

Artıralım, Eksiltelim

Katlanarak Artalım

Eşit Paylaşalım

3. ÜNİTE: ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAŞALIM

1. Bölüm: Tartalım ve Ölçelim

Nesneleri Tartalım

Sıvıları Ölçelim

2. Bölüm: Zihinden İşlemler Yapalım

Zihinden Toplayalım ve Çıkaralım

Uygun Sayılara Yuvarlama

İşlem Sonucunu Tahmin Edelim

Olası mı, Kesin mi, İmkânsız mı?

4. ÜNİTE: KESİRLERDEN ALANLARA

1. Bölüm: Kesirler

Kesirleri İsimlendirelim

Kesirleri Karşılaştıralım

Bir Çokluğun İstenilen Kesir Kadarını Bulma

2. Bölüm: Kesirlerle İşlemler ve Alan

Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi

Alan Ölçme

5. ÜNİTE: ONDALIK KESİRLER VE UZUNLUK ÖLÇME

1. Bölüm: Ondalık Kesirler

Kesirlerin Virgüllü Gösterimi

Ondalık Kesirleri Karşılaştıralım

2. Bölüm: Uzunluk Ölçme

Kilometre ve Milimetre

Ölçme Birimlerindeki Değişiklikler

3. Bölüm: Çevre Uzunluğu

Çevre Uzunluklarını Hesaplayalım

6. ÜNİTE: SAYILARLA İŞLEMLER VE SAAT

1. Bölüm: İşlemlerde Kolaylık ve Tahmin Etme

Kolayca Çarpıyorum

Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Tahmin

Sayı Örüntüleri ve İki Adımlı İşlemler

Yapı Oluşturuyorum

2. Bölüm: Zaman Zaman İçinde

Saat, Dakika, Saniye