2018 Teşekkür – Takdir Hesaplama

2018 TEŞEKKÜR-TAKDİR HESAPLAMA

Not ortalaması: Her okulun dersleri ve ders saatleri farklı olduğundan ağırlıklı notu ve not ortalamasını formül mantığı ile anlatmayı uygun gördük. Buna göre TEŞEKKÜR TAKDİR şöyle hesaplanır:

İlk önce her dersin ortalaması alınarak o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları toplanarak genel toplam alınır. En son olarak bu genel toplam derslerin haftalık ders saati toplamına bölünür. Sonuç dönem sonu not ortalamasıdır.

Eğer not ortalamanız 70 puan ve üzeri ise TEŞEKKÜR, 85 puan ve üzeri ise TAKDİR alacaksınız demektir.

Başarılar