Tam Sayılar Konu Testi 7. Sınıf Matematik

7. Sınıf Matematik Tam Sayılar Konu Tarama Testini indirmek için aşağıdaki butonu tıklayın.

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=f3315b7572c12109ff533cb8940441f4″ target=”blank” ]TIKLA İNDİR[/button]

Tam Sayılar Konu Testi 7. Sınıf Matematik

1) ( – 1 )1923 + ( -1 )1920 + ( -1919)0 işleminin sonucu kaçtır?
A) 0 B) -1 C) +1 D) 1927

2) ( -2 )6 + ( -4 )3 işleminin sonucu kaçtır?
A) -128 B) -32 C) 0 D) 128

3) – 42 + ( -4)2 + 42 – ( -4 )0 işleminin sonucu kaçtır?
A) 49 B) -5 C) 15 D) 47

4) 51 , 54 , 57 , 510 ….. sayı örüntüsüne göre on ikinci adımda 5’in kuvveti kaçtır?
A) 34 B) 37 C) 40 D) 43

5) Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. 72, tek tam sayıdır.
II. ( -4 )3 çift tam sayıdır.
III. 23 , negatif tam sayıdır.
IV. -62 , negatif tam sayıdır.

A) I ve III B) III ve IV
C) I, II ve IV D) I, III ve IV

6) x = ( -5 )2 ve y = – 22 olduğuna göre x + y kaçtır?
A) 21 B) 25 C) 29 D) 35

*7) 221 sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
8) ( -3 )2 + ( -32) işleminin sonucu kaçtır?
A) 0 B) 9 C) 18 D) -18

9) Adana’daki sıcaklık 4 oC iken ; Erzurum’daki sıcaklık Adana’daki sıcaklıktan 21 oC daha azdır. Kars’taki sıcaklık ise Adana’daki sıcaklıktan 23 oC daha azdır.
Buna göre Erzurum ile Kars’ın sıcaklık ortalaması kaç derecedir?
A) -15 B) -16 C) -17 D) -18

10) Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı A, iki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı B dir.
Buna göre , A + B kaçtır?
A) -198 B) -88 C) -12 D) -2

11) Bir tam sayının 60 eksiği, aynı sayının 4 katına eşittir.
Buna göre bu tam sayı kaçtır?
A) -10 B) -12 C) -15 D) -20

12) [(-4) .(-15)] : ( -5 ) işleminin sonucu kaçtır?
A) -12 B) -13 C) -18 D) -20

13) ( 8 )/(X+1) bölme işleminin sonucu negatif bir tam sayıdır.
Buna göre, x tam sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) -14 B) -15 C) -17 D) -19
14) x = 2 ve y = -2 olduğuna göre ( x .y )/(x-y) işleminin sonucu kaçtır?
A) -4 B) -2 C) -1 D) 1

15) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A) (-4) .(+5) = (-20)
B) (+7)-(-6) = (+13)
C) (-5)+ (-8) = (-3)
D) (+18) ∶ (-3) = (-6)

16) [ (-6) . (-4) ] – [ (-144) ∶ (-12)] işleminin sonucu kaçtır?
A) -6 B) 12 C) 15 D) 24

17) a = (-12 ) : (+2 )
b = 6 : a olduğuna göre , b kaçtır?
A) -2 B) -1 C) 1 D) 2
18) a , b ve c birer tam sayı olmak üzere;
a . b = 11
b . c = 33
olduğuna göre , a + b + c nin en küçük değeri kaçtır?
A) -45 B) -33 C) -15 D) -11

19) (-2) . (-5) . (+4) . (-3) işleminin sonucu kaçtır?
A) 120 B) 100 C) -100 D) -120

20) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu pozitiftir?
A) 5 . (-6) . 0
B) 7 . 8 . (-9)
C) (-10) . 11 . (-12)
D) (-4). (-4).(-4)