Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri 2. Sınıf Matematik

1. Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları aşağıdaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

kulaç, parmak, kişiye, adım, parmak, karış, adım, ayak, kulaç – parmak

Standart olmayan ölçü birimleri ………………… , ………………, ……………….. ve ……………dır.

Evimizin salonunun boyunu …………………….. ile ölçeriz.

Annemin örgü ipinin uzunluğunu standart olmayan ölçme birimi ….………………… ile ölçeriz.

Kırmızı kalemin boyunu …………………….. ile ölçeriz.

Çok küçük uzunlukları standart olmayan ölçme birimi olan ……………….. ile ölçeriz.

Standart olmayan ölçme araçları ile ölçülen uzunluklar ……………….. göre değişir.

SORULAR
S-1- Nehir’in boyunu Ece 7 karış,İrem 8 karış olarak ölçüyor. Hangisinin karışı küçüktür? Neden?
………………………………………………………………………………………………….

S-2- Bora odasının boyunu 12 adım olarak ölçüyor. Babası odayı adımı ile ölçerse aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulabilir?
a) 13 b) 12 c)10 Neden? ………………………………..

S-3- Deniz salonun boyunu adım ve ayakla ölçüyor. Bulduğu sonuçlar nasıl olabilir?
a) adım=14 b) adım=14 c) adım=14
ayak= 22 ayak=14 ayak=13

S-4- Ayşe sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisini kullanırsa kesin sonuç elde eder?
a) kulaç b) adım c) metre

S-5- Gizem sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisi kullanırsa küçük değer bulur?
a) parmak b) ayak c) adım

S-6- Metehan 3 farklı boyda masayı ölçüp aşağıdaki değerleri buluyor. Hangi masa daha büyüktür?
a) 5 karış 3 parmakb) 2 kulaç 1 karışc) 1 adım 1 ayak

S-7- Kemal ve Aras sınıfın boyunu ölçerken, Kemal 11 adım, Aras ise 11 adım 1 ayak olarak ölçüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a) Kemal’in adımı büyüktür.b) Aras’ın adımı büyüktür. c) Aras’ın adımı küçüktür.

S-8- Masal odanın boyunu 14 adım olarak ölçüyor. Babası ölçtüğünde 11, annesi ise 12 adım olarak ölçüyor. Adım büyüklüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıl olur?
a)baba, anne, Fıratb)baba, Fırat, annec)Fırat, anne, baba

S-9- Aşağıdaki doğal ölçüler hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru verilmiş?
a)kulaç-ayak-adım-parmak b)parmak-adım-kulaç-ayak c)parmak-ayak-adım-kulaç

Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri 2. Sınıf Matematik

Bazı uzunlukları ölçerken doğal uzunluk ölçülerini kullanırız. Bunlar; adım, ayak, kulaç, karış ve parmaktır.

Adım: Bir adım attığımızda öndeki ve arkadaki ayağımız arasındaki mesafeye adım denir.

Ayak: Başparmak ile topuğumuz arasındaki mesafeye ayak denir.

Kulaç: İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye kulaç denir.

Karış: Elimizin başparmağı ile küçük parmağı arasındaki mesafeye karış denir.

Parmak: El parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüne parmak denir.
Aşağıdaki tümcelerdeki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

El parmağının eni kadar olan uzunluk ölçüsüne …………………….….denir.

İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye………..denir.

Bir adım attığımızda öndeki ve arkadaki ayağımız arasındaki mesafeye…..…..denir.

Baş parmak ile topuğumuz arasındaki mesafeye …………………..denir.

Elimizin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki mesafesine……………..denir.

Bulunduğunuz yerdeki eşyaları standart olmayan uzunluk ölçüsü birimleri ile ölçüp sonucu yazınız.

Kitabımızın boyu……karış……parmaktır.

Odamızın eni……….adım…….….ayaktır.

Penceremizin eni….…kulaç……..karıştır.

Masamın boyu….….karış….…parmaktır.

Kapımızın eni….….karış….…..parmaktır.

Silgimin eni………parmaktır.

Aşağıda verilen uzunlukları standart olmayan hangi ölçme araçlarıyla ölçeriz?

Masamızın boyunu ……………….. ve …………………….. ile ölçeriz.

Kitabımızın boyunu ……………… ve ……………… ile ölçeriz.

Odamızın enini ve boyunu ………… ve …………….. ile ölçeriz.

Yazı tahtasının enini boyunu ….……. ve …………….. ile ölçeriz.

Sıranın enini ve boyunu …………… ve ………………… ile ölçeriz.
Aşağıda verilen nesneleri kendiniz ve diğer aile bireyiyle ölçünüz. Sonuçları yazınız.

Ölçülen Nesneler Seçtiğiniz Birim Senin Ölçme Sonucun Aile Bireyinin Ölçme Sonucu
Türkçe kitabının eni parmak …… parmak …….. parmak
Matematik kitabının boyu      
Oturma odasının uzunluğu      
Masanın uzunluğu      
Kapının genişliği      
Buzdolabının eni                                                                                                                                

Aşağıdaki uzunlukları ölçüp yazınız.

Ölçülecek Uzunluklar Kulaç Adım Ayak Karış Parmak
Kapının eni          
Yemek masasının boyu          
Silginin boyu          
Salonun boyu          
Türkçe defterinin boyu                                                                                                                                   

Standart olmayan ölçü araçları ile evinizde ölçümler yapınız. Sonuçları boşluklara yazınız.

 

Ölçülen Nesne

Seçtiğimiz Ölçü Aracı Benim Ölçüm Sonucum Aile Bireylerinden Birinin Ölçüm Sonucu
Odamızın eni adım, ayak ……… adım

……… ayak

……… adım

……… ayak

Yatağımın boyu kulaç, karış ……… kulaç

……… karış

……… kulaç

……… karış

Halının boyu      
Buzdolabının eni      
Salonun boyu      
Koltuğun boyu