2016-2017 Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümresi

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Zümre Başkanı Müdür yardımcısı ………………………., iyi dileklerle toplantıyı başlattı. Yukarıdaki maddelerin görüşülmesine geçildi.

2- Sosyal Bilgiler Öğretmeni ……………………… ‘ Zümre Öğretmenler Kurulu’ ile ilgili yönetmelik maddesini okudu. (İlköğretim Kurumları Yönetmeliği –Madde 109)
KARAR: Zümre Öğretmenler Kurulu’nun ilgili yönetmenlik esaslarına göre yapılacağına,
belirtilen ilkelere uyulacağına , gerekirse dönem içinde zümre toplantılarının yapılacağı karar verildi.

Zümrenin tamamını Word dosyası olarak indirmek için tıklayın.