Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1. Haritalarımızda deniz, göl ve akarsular hangi renkle gösterilir?
A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Sarı
2. İklim; bir bölgede, aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?
A) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını B) Yetiştirilen tarım ürünlerini
C) İnsanların giyim biçimini D) Evlerin yapı malzemelerini
3. Seçme ve seçilme hakkımızın bize yüklediği sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçimlerde oy kullanmak B) Bilgimizi ve görgümüzü artırmak
C) İşimizi zamanında yapmak D) Çevremizle sağlıklı iletişim kurmak
4. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü yansıtan öğelerden biri değildir?
A) Halk oyunları B) Nasrettin hoca C) Bale D) Kına gecesi
5. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri olamaz?
A) Eğitim hakkı B) Araba kullanma C) Özel yaşamın gizliliği D) Konut dokunulmazlığı
6.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklim tipleri arasında yer almaz?
A- Akdeniz İklimi B- Kutup İklimi C- Karasal İklim D- Karadeniz İklimi
7. I. ABANT GÖLÜ II- ULUDAĞ MİLLİ PARKI III-DAMLATAŞ MAĞRASI IV. TOPKAPI SARAYI
Yukarıda verilen örneklerden hangisi tarihsel mekana örnektir?
A- IV B- II C- III D- I
8. Pamukkale travertenleri ülkemizin…………………………….zenginliklerimizden biridir?
Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir?
A- Kültürel B-Doğal C-Tarihi D-Sosyal
9. “Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmalıdır.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha fazla ilgilidir?
A- Devletçilik B- Cumhuriyetçilik C-Milliyetçilik D-Laiklik
10. Dağların geniş yer kapladığı , engebeli arazinin çok olduğu yüksek yerlerde ulaşım güçlükle yapılır.
Buna göre ulaşımın en güç yapıldığı bölgemiz aşağıdakilerden hangisi olur?
A- Ege Bölgesi B-Marmara Bölgesi C-Güneydoğu Anadolu Bölgesi D-Doğu Anadolu Bölgesi
11. Ülkemizde en fazla ahşap ev Karadeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A- İklimin ılıman olması B- Mimarinin gelişmiş olması
C- Gelir düzeyinin yüksek olması D- Ormanların çok olması
12. Çığ , ülkemizin en fazla hangi bölgesinde görülür?
A) Ege Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Karadeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi
13.“Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi, sorumluluktur.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluktur?
A ) okuldaki araç-gereçlerden yararlanmak B ) yaşamak
C ) okulda eğitim – öğrenim görmek D ) ödevlerini zamanında yapmak
14.Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek, onları korumak ve yaşatmak ne olarak açıklanabilir?
A) Yenilikçilik B) Atatürkçülük C) Milliyetçilik D) Halkçılık
15.Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenlerden değildir?
A- Binaların sağlam zemine yapılması B-Binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılması
C- Binaların fay hatlarına yapılması D- Büyük eşyaların duvarlara sabitlenmesi
16Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden biri değildir?
A Sünnet B Doğum günü kutlaması C Asker uğurlama D Kına gecesi
17.“Doğu Anadolu Bölgesi dağlık olması nedeniyle tarımsal topraklar yeterli değildir. Buna karşılık bu bölgede yaz ayları yağışlı geçtiği için çayır ve otlaklar boldur.” Bu durum bölgede hangi ekonomik faliyetin gelişmesini sağlar?
A) ormancılık B) sanayi C) arıcılık D) hayvancılık
18. Kültürel değerlerimizin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A Tek kültürlü olmamamız B Gelenek ve göreneklerimiz
C Kültürel zenginliğimiz D Birlik ve beraberlikten uzak olduğumuzu
19.Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir?
AGençlik ve Spor Bayramı BCumhuriyet Bayramı C Şeker Bayramı DUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
20 .Ölçü,tartı ve zaman ölçülerinde yapılan yenilikler en çok hangi alanı düzenlemek için yapılmıştır?
A Eğitim B Toplumsal C Siyasi D Ekonomik
21 Aşağıdaki sorular “Boşluk Doldurma” sorularıdır. Boş bırakılan yere uygun olan sözcükleri, kavramları yazınız.(10p)
Yaşama Hakkı / Laiklik / Edirne / Rol / Mersin/Marmara/Karadeniz/ İç Anadolu/bozkır/
a) Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere ………………………denir.
b) En temel çocuk hakkı …………………………………………………………………………….…hakkıdır.
c) Cennet ve Cehennem obruğu …………………………………………..……………………… ilimizde bulunur.
d) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına ……..…………………..…………….. denir.
e) Selimiye Camisi………………………………………………………………………………………….şehrimizde bulunur.
f)Çeltik en fazla …………………………………………………………………………………………….…bölgesinde yetiştirilir
g)Ayçiçeği en fazla …………………………………………………………………………………………..bölgesinde yetiştirilir
h)Karasal iklimin bitki örtüsü ……………………………………………………………………………dır.
I)heyelan en fazla…………………………………………………………………..bölgesinde gürülen bir doğal afettir.
j)Toprak evler en cok…………………………………………………………….bölgesinde yaygındır.
22 Aşagıdaki kavramları uygun cümlelerle eşleştirin (10p)
Seracılık a kısa süreli hava olayı
Büyükbaş hayvancılık b Akdeniz
Hava durumu c Doğu Anadolu
Plato d Akarsular tarafından yarılmış yüksek düzlük
Cumhuriyetçilik eT.B.M.M
Atatürk soyadı f‘Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir’
Geometri gAtatürk
Millet mektepleri h Karşılama
Trakya ıOkuma-yazma
Tiyatro klübüj Grup

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

NOT: TEST SORULARI 4 ER PUAN,EŞLEŞTİRME SORULARI 10 AR PUANDIR
BAŞARILAR
DERS ÖĞRETMENİ

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-4-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-6-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/sosyal-bilgiler-7-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/inkilap-tarih-8-sinif-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]