Sayılar Konusu Pekiştirme Testi 3. Sınıf Matematik

SAYILAR-1
1. 566, 644, 720, 810, 984,
Ritmik sayma yapan İrem’in 810’dan önce söylediği sayı kaçtır?
A) 807
B) 808
C) 809

2.”Altı yüz altı” sayısının rakamla yazılışı aşağıda-kilerden hangisidir?
A) 61006
B) 6006
C) 606

3. 987 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangi-sidir?
A) Sekiz yüz doksan yedi
B) Dokuz sekiz yedi
C) Dokuz yüz seksen yedi

4. 135 sayısı ile 128 sayısının onlar basa-maklarındaki rakamların basamak değer-leri toplamı kaçtır?
A) 50
B) 5
C) 500

5.İki basamaklı en küçük sayının 48 fazlası kaçtır?
A) 58
B) 57
C) 147

6. 359 sayısında hangi rakamın basamak değeri en büyüktür?
A) 9
B) 5
C) 3

7. 1- 3 – 5 – 7 – 9 –
Yukarıdaki sayı örüntüsü,hangi seçenekteki sayılarla devam ettirilebilir?
A) 11, 12, 13
B) 12, 15, 17
C) 11, 13,15

8. 543 sayısı ile 123 sayısının onlar basamaklarındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır
A) 60
B) 6
C) 600

9. V,IX,VI,II romen rakamlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
A) IX > VI > V > II
B) II < VI < V < IX
C) VI < V < IX < II

10. 439 sayısının yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın yerleri değiş-tirilirse yeni sayı kaç olur?
A- 394
B- 349
C- 934