Ahlak, sevgi, saygı kavramlarını açıklayınız.

Ahlak, sevgi, saygı kavramlarını açıklayınız.

Ahlak, bir erdemdir. Peygamberimizi anlatan bir kelimedir. Kuran ahlakı bir yaşantı sürdüğü ifade edilen Peygamberimiz, bu kelime ile anılır. İnsanın, ya doğuştan sahip olduğu ya da yaşamında, sonradan edindiği güzel huy ve davranışlar vardır. Bunların toplamına, ahlak denilir. Ahlak, dine dayalı bir özellikler bütünüdür. Kuran da bir ahlak kitabıdır.

Ahlak, insanın seviyesini belirleyen bir ölçüttür. İnsanın içinde iyiye de kötüye de yönelme dürtüsü vardır. Bu dürtüyü, aldığı eğitim, ailesinden gördüğü terbiye, arkadaş ortamından edindiği deneyim ve kendi huyları sonucunda yönlendirir. Ahlak sahibi insan, daima hayır ve güzel olana yönelir. Kötü ve çirkin işlerle uğraşmaz. Hatta uzakta kalmak için gayret sarf eder.

 

Sevgi, dünyanın mayasında olan bir güzelliktir. Allah, bu dünyayı yaratırken, merkezine sevgi katmıştır. Sen olmasaydın ben bu âlemleri yaratmazdım gibi bir söz sarf ettiği söylenen Allah, Veli ismiyle müsemmadır. Sevgilim yani Habibim diyerek, Peygamberimize olan sevgisini göstermiştir. İnsanlar da fıtri olarak bulunan sevgi, bir şeye gösterilen özel ilgi ve bağlılığı ifade eder.

Saygı, en çok Allah için gösterilmesi gereken bir özelliktir. Zira saygı, sevgi duyulana gösterilen bir meziyettir. Allah’ın kendisi için yaptığı onca güzelliklere karşı saygı duymak da, Allah’ın emir ve yasaklarına uymaktan geçer. Bir sebepten insanın sevgisini kazanan birine karşı hissedilen bağlılığa, saygı denilmektedir. Kutsal değerlere hem sevgi hem de saygı duymak, imanın bir gereğidir. Allah ve Peygamberimizi sevmek, imani bir olaydır.