Saf Madde Ve Karışım Özet 4. Sınıf Fen Bilimleri

Etrafımızda; Çekiç, pense, makas ayna, tarak, koltuk, halı, televizyon, sandık, ayakkabı gibi cisimler vardır. Bu cisimlerden bazılarının yapısında tek bir madde bulunurken bazılarının yapısında ise birden fazla madde bulunur.

Örneğin;

cats

 

 

Yapısında kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar ise saf madde sayılmazlar.

 

Saf Maddelerin Özellikleri

 • Maddenin doğada bulunan en doğal halidir. Moleküllerden oluşurlar.
 • Saf maddeler ayrıştırılamazlar. Ne fiziksel ne de kimyasal yolla ayrıştırılamazlar.
 • Belirli bir erişme ve kaynama noktalarına sahiptirler.
 • Saf maddeler homojendirler. Maddenin her yerinde aynı özellikler görülür.
 • Bileşikleri oluşturan elementlerin sabit oranda kütleleri vardır.
 • Kendi özelliklerini kaybeden elementlerden oluşurlar.

 

Örneğin; doğadaki altın, gümüş, bakır, su ve oksijen birer saf maddedir.

 

KARIŞIM

Birden çok maddenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni maddeye karışım denir.

Karışımların Özellikleri

 • İki veya daha fazla maddeden oluşur.
 • Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler. Yoğurt ve suyu karıştırdığımızda ayran karışımı olurken ayranı ayrıştrarak tekrar su ve yoğurt haline getirebiliriz.
 • Saf madde değiller.
 • Çeşitli yöntemler ile ayrıştırılabilirler.
 • Homojen ve heterojen olabilirler.

 

Örneğin:  Metal para, maden suyu, kola, çay, limonata, şekerli su, sis, baca dumanı.

cats