2016-2017 Ortaokul Matematik Sene Başı Zümre

GÜNDEM MADDELERİ :

1)Açılış ve yoklama

2)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.

3)Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi.

4)Ünitelendirilmiş  yıllık planların hazırlanması

5)Ders araç ve gereçlerinin kullanılması.(Materyal hazırlanması ve kullanılması.)

6)Öğrencinin derse hazırlığının kontrol edilmesi.

7)Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi

8)Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberlik.

9) Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi.

10)Proje görevi konularının tespit edilmesi ve Proje ve görevi değerlendirilmesi.

11)Matematik dersinde başarıyı arttırmada alınabilecek tedbirler.

12)Dilek ve temenniler.

Zümre Toplantısının Tamamını Word Dosyası olarak indirmek için Tıklayın