Onluğa Yuvarlama Etkinliği 3. Sınıf Matematik

1) 236 , 327 , 276 , 123 , 842 ,328 ,451 , 654 , 273 , 709 sayılarını en yakın onluğa yuvarlayınız.

2) 414 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda çıkan sayıya en az kaç eklersek, sayının en yakın onluğa yuvarlanmış hali 420 olur?
3) En yakın onluğa yuvarlanmış hali 380 olan sayılar hangileridir?
4) 123+589 = ? Yandaki işlemin sonucunun en yakın onluğa yuvarlanmış hali kaçtır ?
5) Aşağıdaki kutucukların içindeki sayıları en yakın onluklarına yuvarlayınız.

cats

6)Hangi sayıları en yakın onluğa yuvarlarsak sonuç 520 olur?
7)Öğretmen 123 sayısını en yakın onluğa yuvarlarsak sonuç kaç olur dedi.Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur?
Ali: 130
Sefa: 120
Veli: 110