Önem Belirten İfadeler 4. Sınıf Türkçe

ÖNEM BELİRTEN İFADELER

 
SAMETCAN:- Abi bu dünyada yardıma ihtiyacı olan ne çok insan var.
ŞAKİRCAN: – Özellikle Afrika’da böyle insanların sayısı çok fazladır.
SAMETCAN:-O zaman o insanlara yardım etmek için proje hazırlayalım.
ŞAKİRCAN: En iyisi bu konuda arkadaşlarımızdan da yardım alalım.
Yukarıdaki konuşmada Şakircan, anlatılan durumun önemli yerlerini belirtmek için altı çizili ifadeler kullanmıştır.
Cümlelerde önemli olan bir düşünceyi ,olayı, kavramı veya durumu belirtmek için ’başlıca, özellikle, en iyisi, daha iyisi, en kötüsü, daha kötüsü, en önemlisi ‘gibi ifadeler kullanırız.Bu ifadelere önem belirten ifadeler denir.

 

ÖRNEKLER:
1.Evimizin en güzel yeri salon kısmıdır.
2.Başınıza gelebilecek en önemli olaylardan birisi dostluk kurmaktır.
3.Başlıca içeceğimiz sudur.
4.En iyisi ben bu akşam matematik sınavına çalışayım.
Aşağıda verilen önem belirten ifadelerle örnekteki gibi cümleler kuralım.
Başlıca amacımız daha iyi bir takım olabilmektir.
En iyisi ………………………………………………………………………………………………………………
En kötüsü…………………………………………………………………………………………………………..
Daha iyisi…………………………………………………………………………………………………………….
Özellikle………………………………………………………………………………………………………….
En önemlisi…………………………………………………………………………………………………..
Başlıca……………………………………………………………………………………………………………
Daha kötüsü………………………………………………………………………………………………….