Noktalama Etkinliği 4. Sınıf Türkçe

DAHA GÜZEL BİR DÜNYA

İnsan ile çevre arasında doğal bir uyum vardır() Çevre insanı() insan da çevreyi etkiler() Güzel ve temiz bir çevre() sağlıklı ve mutlu yaşayabilmemiz için son derece önemlidir() Ormanlar() denizler() göl-ler() ırmaklar bizi dinlendirir() Havadaki kuşlar() denizlerdeki() ır-maklardaki balıklar() ormanda yaşayan canlılar hayatımıza büyük bir renk katar() Oysa kurak() çorak() aşırı sıcak ve susuz yerde yaşamayı kimse istemez() Bu nedenle çöller boştur() Uçsuz bucaksız kum tepeleri yalnızdır() Bu ıssız yerlerde çok az canlı yaşar() Ara sıra gelip geçen yolcular dışında buralarda kimse bulunmaz()

Ne yazık ki günümüzde insan ve çevre uyumu hızla yok olu-yor() Dünya()mız her gün felaketlere doğru adım adım gidiyor() Dünya nüfusu çoğaldıkça() şehirler büyüyor() Hayvanların yaşam alanları da-ralıyor() binlerce bitki ve hayvan türü yok oluyor() Her yer betonlaşıyor() buzullar eriyor() iklimler değişiyor() depremler artıyor() İnsanların çoğu bu sorunlarla hiç ilgilenmiyor() Bilgisa-yarlarının başında() televizyonlarının karşısında doğadan uzaklaşıyor ve kendilerine sanal bir dünya yaratıyor() Gittikçe artan felaketleri görmezden geliyor() Bilim insanları ise sürekli bizleri uya-rıp tehlikelerin yaklaştığını haber veriyor() Acil önlemlerin alınma-sını istiyor()

Acaba bu tehlikeler ne kadar uzaklıkta() onları önleyebilecek gücümüz var mı() Daha güzel bir dünyada yaşayabilmek için neler yapmalıyız() Aslında yapılacak iş çok basit() Tek yapmamız gereken şey doğayı incitmemek() ona zarar vermemektir() Her şeyden önce doğaya saygı duymalıyız() Yaşam kaynağı ormanları korumalı() denizleri() ırmakları() gölleri temiz tutmalıyız() Yanan ormanların yerine her yıl yeni ağaçlar dikmeliyiz() Son zamanlarda bazı ülkelerde orman anlayışı çok değişti() İnsanlar artık akıllarına gelen her yere çam ağacı dikmiyorlar() Ağaçlardan ekonomik yönden de yararlanmak istiyorlar()

Birkaç yıl önce bir gezi için Moldovya()ya gitmiştim() Bir şehirden başka bir şehre yolculuk yaparken yolun her iki tarafına milyonlarca ceviz ağacı gördüm() Dağlar() ovalar her yer yem-yeşildi() Otobüste yanımda oturan Moldovyalı arkadaşıma() ceviz ağaçlarının yol kenarında ne kadar güzel durduklarını söyledim() O da bana ()Biz bunları sadece güzel oldukları için dikmedik()() dedi() ()Moldovya()nın gelirinin yarısı cevizden sağlanıyor() Ayrıca ceviz ağaçları() arabalardan çıkan egzoz gazlarını emiyor ve hava kirli-liğini önlüyor() Üstelik bunlar() yayvan yapraklı oldukları için çam ağaçları gibi kolay yanmıyorlar()()

Bu durum çok ilgimi çekti() Gezi sonrasında yaptığım araştır-malarda İtalya() İspanya gibi ülkelerde yanan ormanların yerine zeytin() ceviz() badem gibi ağaçları diktiklerini öğrendim() Bu uygu-lama sayesinde köylülere sürekli bir gelir sağlanıyor ve köyden kente göç önleniyor() Ayrıca ülke ekonomisi de önemli bir gelire sahip oluyor()

Son zamanlarda bu uygulama ülkemizde de başlamış() Ne var ki bu çalış- malar() ülke genelinde yeterince yaygınlaşamamış() Oysa topraklarımız o kadar bereketli ki her türlü ağacı rahatlıkla yetiş-tirebiliriz() Eskiden Anadolu()nun her yanı ceviz ormanları ile kap-lıydı() Her yer yemyeşildi() ()Zararın neresinden dönersek kârdır()() diye bir atasözü vardır() Geçmişi bir yana bırakıp bu işe yeniden başlayabiliriz() İyi bir planlama ile ceviz() badem() fıstık() kayısı() kiraz() vişne() şeftali gibi meyve ağaçlarından oluşan ormanlar oluşturabiliriz() Bu durumda kiraz() vişne() şeftali gibi meyvelerin sularından da yararlanmak mümkün olacaktır() Bu kadar zengin imkânlara sahip olduğumuz hâlde yurtdışından badem() ceviz gibi gıdalar almamız son derece acı bir olaydır()

Ormanları oluştururken doğru ağacı iyi seçmemiz gerekir() Yanma riski en çok olan ağaç kızılçamdır() Bizim de ülke orman-larımızın çoğu kızılçamdan oluşmaktadır() Bu önemli bir hatadır() Çamın diğer türleri yangına karşı daha dayanıklıdır() Meyve ağaç-larından oluşan ormanları da ülke genelinde yaygınlaştırmamız hem yangın riskini azaltacak hem de ülkemize büyük bir gelir sağlaya-caktır() Ormanların diğer bir yararı da küresel ısınmayı önlemesi-dir() Havada biriken karbon gazı ısıyı tutar ve atmosferin ısınma-sına sebep olur() Havadaki karbon gazı azalırsa atmosferdeki ısı da azalır() Bildiğiniz gibi insanlar ve hayvanlar oksijen alır() karbon-dioksit verirler() yani küresel ısınmaya sebep olurlar() Oysa bitki ve ağaçlar havadaki karbondioksiti alır() oksijen verirler() Böylece hem kirlenen havayı temizler hem de küresel ısınmayı önlerler()

Yukarıda kısaca değindiğimiz örnekler çevre ve sağlığın ne kadar iç içe olduğunu göstermektedir() İş işten geçmeden gerekli önlemleri alırsak denizler() dereler() ırmaklar kirlenmeyecek() balık türleri yok olmayacak() ölü balinalar() yunuslar karaya vurmayacaktır() Eri-yen buzullar() denizlerin() okyanusların seviyesini yükseltmeyecek ve birçok kıyı kenti sular altında kalmayacaktır() Kutuplardaki beyaz ayıların() fok balıklarının() su aygırlarının yaşam alanları yok olmayacaktır()

Şehir planlamaları konusunda da doğaya karşı daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerekmektedir() Parklara daha çok yer vermeli() yürüyüş() koşu ve bisiklet yolları yapılmalıdır() Gelişmiş ülkelerin çoğunda araba yolunun yanında özel bisiklet yolları yapılmıştır() Her gün binlerce insan işe() okula bisikletle gidip gelmektedir() Ulaşım elektrikle çalışan tren() tramvay ve metro ile yapılmaktadır() Böylece şehirdeki özel arabalar azalmakta() trafik daha rahat bir hâle gelmektedir() Daha az taşıt daha az karbon ve daha temiz bir hava demektir() Bu çalışmalar() ne kadar çok yaygınlaşırsa çevre ve insan ilişkisi o kadar uyumlu hâle gelecektir() Daha güzel bir dünya() daha güzel bir çevre anlamına gelir() Bu güzel çevrede insanlar() bitkiler ve hayvanlar arasında daha güzel bir uyum olacaktır() Unutmayalım ki doğanın geleceği bizim geleceğimizdir() Doğayı yok etmek kendi geleceğimizi yok etmekdir()