Milli Mücadele Dönemi Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. SINIF MİLLİ MÜCADELE  TEKRAR TESTİ
1-Trablusgarp’ta kimlere karşı savaştık ?
A)Fransa B)İtalya C)Rusya D)İngiltere

2-Çanakkale Savaşı’nda 225 kg’lık mermiyi kaldıran askerimiz kimdir ?
A)Hasan Tahsin B)Ali Çavuş C)Seyit Onbaşı D)Kubilay Teğmen

3-Atatürk Samsun’a ne zaman çıktı?
A)23 Nisan 1920
B)19 Mayıs 1919
C)10 Aralık 1933
D)29 Ekim 1923

4-Trablusgarp Savaşı’ndan sonra imzaladığımız antlaşma hangisidir?
A)Lozan Antlaşması
B)Sevr Antlaşması
C)Mondros Ateşkes Antlaşması
D)Uşi Antlaşması

5-Kurtuluş Savaşı’nda işgallere karşı ilk direniş nerede başlamıştır?
A)İzmir
B)Dörtyol
C)Mersin
D)Ankara
6-Sadece Doğu Anadolu Bölgesi’nden temsilcilerin katıldığı kongremiz hangisidir?
A)Erzurum kongresi
B)Sivas Kongresi
C)Amasya Kongresi
D)Balıkesir Kongresi

7-Kurtululuş Savaşı’nda güney cephesinde kimlere karşı savaştık ?
A)Ruslar B)Ermeniler C)Fransızlar D)Almanlar

8-Doğu cephesinde Ermenilerle imzaladığımız antlaşma hangisidir?
A)Ankara Antlaşması B)Uşi Antlaşması C) Lozan Antlaşması D)Gümrü Antlaşması

9-Erzurum Kongresi hangi tarihte yapılmıştır?
A)9 Eylül 1919 B)22 Haziran 1920 C)23 Temmuz 1919 D)30 Ağustos 1919

10-Doğu Cephesi komutanımız kimdir ?
A)İsmet İnönü B)Kazım Karabekir C)Rauf Orbay D)Hasan Tahsin

11-Batı Cephesinde ilk kurşunu kim sıkmıştır?
A)İsmet İnönü B)Hasan Tahsin C)Enver Paşa D)Cemal Paşa

12-Mustafa Kemal Samsun’dan sonra hangi ilimize geçmiştir?
A)Erzurum B)Antalya C)Ankara D) Amasya
13-Antalya ve Konya’yı işgal eden daha sonra savaşmadan kaçan ülke hangisidir?
A)Fransa B)İngiltere C)Rusya D)italya

14-Yurdumuz düşmanlardan tamamen hangi tarihte temizlendi ?
A)4 Ağustos 1921 B)9 Eylül 1922 C)10 Haziran 1921 D)23 Nisan 1922

15-Çanakkale’de denize mayın döşeyen gemimizin ismi nedir ?
A)Bandırma B)Yavuz C)Midilli D)Nusret

16-Hangisi Batı Cephesinde yapılan savaşlardan biri değildir?
A)I. İnönü
B)II.İnönü
C)Trablusgarp
D)Sakarya Meydan Muharebesi
17-Güney Cephesinde düşmana karşı savaşan ve orada yaşayan insanların kurduğu orduya ne denir ?
A)Güney Ordusu
B)Düzenli Ordu
C)Kuvayı Milliye
D)Hatay Ordusu
18-Kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzaladığımız barış antlaşması hangisidir?
A)Sevr Antlaşması
B)Ankara Antlaşması
C)Lozan Antlaşmas
D)İstanbul Antlaşması

19-Mustafa Kemal Trablusgarp’a ne olarak gitmiştir ?
A)Gazeteci B)Postacı C)Doktor D)Polis

20-Çanakkale Savaşı’nda İngiliz ve Fransız gemileri hangi ülkeye yardım götürmek istiyordu?
A)Almanya B)Rusya C)Suriye D)İspanya

21-Atatürk’ün Trablusgarp’ta başarılı olduğu bölgeler hangileridir ?
A)Bingazi-Derne
B)Derne-Tobruk
C)Musul-Kerkük
D)Bingazi-Musul

22-Her yönüyle ulusal kongre dediğimiz kongre hangisidir?
A)Kütahya Kongresi
B)Sivas Kongresi
C)Erzurum Kongresi
D)Ankara Kongresi

23-Kurtuluş Savaşı’nda düşmanla yaptığımız ve zafer kazandığımız son savaş hangisidir?
A)Sakarya Meydan Muharebesi
B)II.İnönü Savaşı
C)Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D)I.İnönü Savaşı