2015-2016 5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan

1. Okuma Kurallarını Uygulama
1. Okumak için hazırlık yapar. 2. Okuma amacını belirler. 3. Okuma amacına uygun yöntem belirler. 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. 5. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. 7. Akıcı okur.
8. Kurallarına uygun sessiz okur. 9. Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.

2. Okuduğunu Anlama
2.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
3.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinlerle ilgili soruları cevaplandırır.
4.Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.
10.Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.
16.Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder.
24.Okuduklarından çıkarımlar yapar.
28.Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=b5cf54c127cd4f5b4a51b3a21b955fab” target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

2015-2016 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Plan

  1. Türk kadınının toplumdaki yeri ve Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önem

Açıklama: Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal haklar kanıt gösterilerek kadınların cumhuriyet yönetimi sayesinde elde ettikleri haklar ve Türk kadının günümüz toplumundaki yeri ve önemi örneklerle açıklanır.

  1. Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önem

Açıklama: Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önemi belirten sözleri ve onun yeni Türk harflerinin öğretilmesinde öğretmenlik görevi üstlendiği belirtilerek Atatürk’e eğitim ve öğretim alanındaki çalışmalarından dolayı başöğretmen unvanı verildiği vurgulanır.

  1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylar ve olgular

Açıklama: Öğrenciler Atatürk’ün söylediği özlü sözlerden Atatürk’ün fikir hayatına ilişkin çıkarımlarda bulunur. Atatürk’ün fikir hayatını oluşturan temel ilkelerden olan akılcılık, bilimsellik, dayanışma, insan sevgisi, barışçılık ve evrensellik ilkeleri nedenleri ile ilişkilendirilerek açıklanır.

Atatürk’ün ilk cumhurbaşkanımız olarak devleti en iyi şekilde yönettiği belirtilerek eserlerinin neler olduğu vurgulanır. En büyük eserinin neden Türkiye Cumhuriyeti olduğu açıklanır.

  1. Atatürk’ün düşünce sistemini oluştururken dünyadaki ve ülkedeki olaylardan etkilenmesi

Açıklama: Atatürk’ün, dünyadaki siyasi, askerî, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri izleyip bu gelişmelerin ışığında devletin ve ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtarılması için çözüm yolları aradığı ve bu koşulların Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında da etkisi olduğu 5. kazanımdan önce açıklanır. Atatürk’ün tarih boyunca bağımsız yaşamayı ilke edinmiş olan Türk milletinden aldığı güçle, fiilen yıkılmış olan Osmanlı Devleti’nin yerine millî egemenliği esas alan özgür ve bağımsız yeni bir devlet kurmanın gerekli olduğuna inandığı ve buna önem verdiği 5. kazanımdan önce açıklanır.

  1. Atatürkçülüğü tanımlayabilme ve Atatürkçülüğün önemi

Açıklama: Atatürkçülüğün, Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını amaçladığı vurgulanır. Atatürkçülüğün, devlet yönetiminde millet egemenliğini esas aldığı, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını esas aldığı, Türk toplumunun çağdaşlaşmasını hedeflediği, gerçekçi fikirlere dayanarak esaslarının Atatürk tarafından ortaya konulduğu vurgulanır.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=ada2a1301f883083476800919e321b40″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

2015-2016 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Plan

Diğer derslerle İlişkilendirme
“Konuşma” öğrenme alanında kendini sözlü olarak ifade etme. (20. kazanım) “Yazma” öğrenme alanı kendini yazılı olarak ifade etme (7.Kazanım.)
7. Olayları oluş sırasına göre yazar 20. Duygu düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. ` 3. kazanım için Matematik dersi “Geometrik Cisimler” alt öğrenme alanı (1.kazanım)
1. İzometrik kâğıttaki çizimleri eş küplerle oluşturur.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=ab7db81953947ae47344dee933c90c25″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

12.Sınıf Matematik Yıllık Plan 2015-2016

FONKSİYONLAR
1. Fonksiyon kavramı, fonksiyon çeşitleri ve ters fonksiyon kavramlarını açıklar.
2. Verilen bir fonksiyonun artan, azalan ve sabit olmasını açıklar; verilen bir fonksiyonun artan, azalan veya sabit olduğu aralıkları
belirler.
3. Çift fonksiyonu ve tek fonksiyonu açıklar,grafiklerini yorumlar.
FONKSİYONLARIN TANIM KÜMESİ
1. Verilen bir fonksiyonun en geniş tanım kümesini belirler.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=01dc73c80a1bdc1b0575b52467f3d7aa” target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

2015-2016 Matematik 4. Sınıf Yıllık Plan

Bora, bir pazar sabahı matematik kursu için evden okula gitti. Matematik kursundan sonra bakkala giderek bir şeker aldı ve şekerini yiyerek parka gitti. Parkta bir süre oynadıktan sonra eve döndü. Bora’nın pazar günü evden çıkarak izlemiş olduğu yol:
Okul  Bakkal  Park  Ev olarak ifade edilebileceği gibi kısa yolla OBPE şeklinde de ifade edilebilir. Bu senaryonun şematik gösterimi aşağıdaki gibidir.

Tıkla