Matematik Konu Tekrarı 2. Sınıf

cats

1) Yukarıdaki geometrik cisimlerin doğru sıralanışı aşaüğıdakilerden hangisidir?

 1. A) silindir – küp – koni – prizma B) silindir – küre – koni – küp     C) küre – küp – silindir – koni

 2) Hangi geometrik cisim ile bir daire çizilmez?

 1. A) Silindir B) Koni      C) Küp

3) Aşağıdakilerden hangisi üçgensel bölgeye bir örnektir?

cats

8)  Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

 1. A) 1 deste, aynı türden 10 tane nesnenin bir araya gelmesiyle oluşur.
 2. B) 1 düzine, farklı türden 12 tane nesnenin bir araya gelmesiyle oluşabilir.
 3. C) Düzine, desteden daha fazladır.

9)   2 düzine elmadan 4 tanesini yersek geriye kaç tane elma kalır?

 1. A) 20 B) 16            C) 10

 

11)   57 sayısının, onlar basamağında 7 olsaydı, sayı kaç olurdu?

 1. A) 67 B) 77                    C) 87 

12)   34 sayısının birler basamağında 9 olsaydı, sayı kaç olurdu?

 1. A) 94 B) 39 C) 19 

13)  64 sayısında kaç onluk, kaç birlik vardır?

 1. A) 4 onluk, 6 birlik
 2. B) 6 onluk, 4 birlik

 C ) 60 onluk, 4 birlik

14)   42 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

A )  4             B ) 20                   C  ) 40 

15)   18 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

 1. A) 10 B ) 8                  C )1 

16)   3 onluk, 7 birlikten oluşan sayı kaçtır?

  A ) 37                B ) 73                        C ) 17

17)   87 sayısının okunuşu hangisidir?

 1. A) yetmiş sekiz B) seksen yedi   C ) sekiz yedi

18)   Okunuşu “doksan altı” olan sayı hangisidir?

 1. A) 69 B ) 76 C) 96

19)   26 sayısına, 2 onluk eklersek sayı kaç olur?

 1. A) 28 B ) 36                    C ) 46 

20)   34 sayısına, 2 onluk, 5 birlik eklersek sayı kaç olur?

A ) 39                       B) 54                          C ) 59