Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devletinin etkileri nelerdir?

Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devletinin etkileri nelerdir?

Anadolu topraklarına olan ilgi yeni başlayan bir şey delidir. Türkler Anadolu’ya çok eski tarihlerden beri haz duymuş Anadolu hep gözlerinde olmuştur. Avarlar Anadolu üstünde İstanbullu kuşatarak bu ilgiyi kanıtlamışlardır. Peçenekler de Bizans himayesinde askerlik yaparak yine Anadolu’da kalmışlardır. Bunun yanı sıra Türkler için orta Asya kuraklıkla mücadele merkezi olmuştur. Çinin baskıda üzerine eklenince ve çekirge saldırıları da gelince yeni topraklar aramaya koyulmuşlardır. Gazneli devleti ve Karahanlı devletinin birbirine karşı tutumları da huzuru bozunca insanlar yeni yerler keşfetmek için yeni yerler aramaya başlamışlardır. Bu yerler için de Anadolu olmasında büyük Selçuklu devletinin çok rolü olmuştur. Bu etkiler şu şekilde sıralanabilir.

 

  1. Pasinler ve Malazgirt adında yapılan iki büyük savaş olmuştur. Bizans ve büyük Selçuklu devleti arasında ki bu iki büyük savaş Anadolu üzerinde asırlardır devam eden Bizans etkisini kırmıştır bu etkinin kırılmasıyla birlikte Türkler için Anadolu’ya yerleşmek daha kolay bir hal almıştır.
  2. Büyük Selçuklu komutanı Alpaslan tarihin gördüğü en büyük komutanlardan biridir. Bu büyük komutan herkes fethettiği bölgeyi alır bu kılıç hakkıdır demesi de buralara yapılan akınların büyük etkisidir.
  3. Büyük Selçuklu devletinin otoritesi belirli bir seviyenin altına gerilemiştir. Bu da insanların yeni yerlere gitmesine sebep veya neden olmuştur.

Türklerin Anadolu’ya akın akın gelmesinin de büyük Selçuklu devletinin etkileri raksında yukarıda bulunan maddeler önde gelen maddelerdir ve başka nedenlerde bulunabilir.

Malazgirt Savaşının Anadolu’nun siyasi etkileri nelerdir?

Malazgirt Savaşının Anadolu’nun siyasi etkileri nelerdir?

Anadolu biz Türklerin çok öncelerden beri ilgisini çekmiştir. Avarlar zamanında İstanbul kuşatılmış ve Peçenekler Bizans’ta paralı askerlik yapmıştır. Asıl gelişimiz Selçuklu komutanlarının Anadolu’yu hedef gösterip komutanlarını salmasıyla başlamıştır. O günden sonra Türkler gözünü Anadolu üzerine çevirmişlerdir. Türklerin Anadolu’nun kapılarını açtığı savaş ise Malazgirt ovasında yapılan Malazgirt savaşıyla olmuştur. Sultan Alparslan ve Bizanslıları karşı karşıya getiren savaş sonrası Anadolu’nun kapıları açılmış Türkler bu savaştan galip ayrılmışlardır. Anadolu’ya gelen komutanlar Mengücek Bey, Artuk Bey, Danişment Gazi gibi komutanlar olmuştur. Bu yerleşimden sonra Anadolu da siyasi olarak değişen olaylar olmuştur. Bu olaylar şöyle sıralanabilir.

 

  • Bizans’ın asırlardır süren hegemonyası sona ermiştir. Anadolu’ya gelen komutanlar Bizans’ı mağlup ederek topraklarına beylikler kurmuş Bizans’ın hükmü azalmıştır.
  • Türkler bölgede nüfuslarını arttırmıştır. Bundan önce Bizans halkının yaşadığı toprakların Feth olunmasıyla birlikte buralara büyük Türk göçleri olmuştur ve Bizans’ın etkisi azalmıştır.
  • Türklerin ıslama geçtikten sonra içlerinde bir kor gibi yanan İslam’ı yayma anlayışı Bizans topraklarında da devam etmiştir ve İslam buralarda hızla yayılmıştır.
  • Bu topraklar Feth olunduktan sonra topraklarda mimarı yapı değişmiş Türkler kendi mimarilerini bu topraklarda yapmışlardır. Medreseler ve camiler bu topraklarda hızla çoğalmışlardır.
  • Bizans’ın elinde bulunan ticari mülkler hanlar ve yollar hızla Türklerin eline geçmeye başlamıştır.
  • Yukarıda yazılan maddeler Anadolu’daki siyasi dengelerin değiştiğinin ve Türklerin eline geçtiğinin en büyük kanıtıdır.