12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

OLVİDO
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri;
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;
İşte, doğduğun eski evdesin birden,
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler,mağluplar,mahzunlar…

AHMET MUHİP DIRANAS
1- )Yukarıdaki şiirin ikinci dörtlüğünde geçen söz sanatlarını bularak açıklayınız.(10p)
2-) Yukarıda verilen şiirin birinci birimini biçim özelliklerine (uyak düzeni,kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz(10p)
3-)Yukarıdaki şiirde ‘’unutuş’’ anlamına gelen ‘’Olvido’’ başlığıyla ‘’ Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar’’mısrası arasındaki ilişkiyi şiirin bütününü dikkate alarak yorumlayınız.(10)
4-)Şiirde geçen yerli ve mahalli unsurları gösteriniz. Bu unsurların kullanılması bizi Öz Şiir anlayışında hangi sonuca ulaştırır?(10P)
5-Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.(10p)
1- Sebil ve Güvercinler
2-Yalnızız
3- Okuruma Mektuplar
4-Düşten Güzel:
5- Aynadaki Yalan
6- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerini yazınız.(10p)
7-.Sembolizm akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(10P)
8-Cahit Sıtkı Tarancı’nın edebi kişiliği ve 5 eserini yazınız. (10p)
9)Aşağıdaki şiirin temasını yanına yazınız. (10P)
RUBAİ
Varlığın sırları saklı senden, benden;
Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. TEMA………..……………………
Bizimki perde arkasında dedikodu:
Bir indi mi perde, ne sen kalırsın ne ben.
Ömer Hayyam
10-Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.(10p)
a) ………………………………… belirli bir konuyu bir görüşü bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılır.(2P)
b) Peyami Safa geçim kaygısıyla yazdığı eserlerde ………………….. adını kullanır.
c)Eski Türk edebiyatında gezi yazısına ………………………………….. denirdi. (2P)
d) Necip Fazıl KISA KÜREK’in şiirlerinde ……………………….akımının etkisi görülür.
e)Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı edebiyatındaki ……………………..……….akımından etkilenmiştir. (2P)

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]