12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

A) Aşağıdaki boşluk bırakılan yerleri, cümleyi doğru tamamlayacak kelimelerle doldurunuz. (10 puan)
• Ülkemizde farklı coğrafi özelliklere sahip ………….. bölge ve ……………. bölüm bulunmaktadır.
• Horst ve graben sisteminin yaygın olduğu coğrafi bölge ……………………….
• Orman bakımından en fakir coğrafi bölge …………………………………….
• Dünyadaki en uzun su nakli projesi ………………………………….
• ……………………………………………………………………………… Dünya’da 1950 yılında nüfusu 10 milyonu aşan tek şehir idi
• Ruhr Bölgesi’nin esas gelir kaynağı yakın bir zamana kadar …………………………………………………………. üretimiydi.
• Güneydoğu Anadolu Coğrafi Bölgesi’nin dağlık alanları ………………………………… volkanı ile doğusundaki
……………………………………………..’dir.
• Ege Coğrafi Bölgesi’nin ……………………………………………………………………….. bölümünde karasal iklim etkilidir.
• Ova ve platoların geniş yer kapladığı coğrafi bölge ……………………………..
• İç Anadolu Coğrafi Bölgesi’nin en az yağış alan bölümü ………………………………… Bölümü’dür

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]