11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdakilerden hangisi, tüketimin üretimi etkilediğini gösterir?
A) Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfusun artması
B) Sulama olanaklarının artmasıyla tarımsal verimin artması
C) Gelir düzeyinin artmasıyla birlikte tüketimin de artmaya başlaması
D) Taş kömürü yataklarının çevresinde metal sanayinin gelişme göstermesi
E) Yağ sanayinde mısırın kullanılmaya başlanmasının Çukurova’da mısır tarımını yaygınlaştırması

2.Bir ülkede nüfus miktarının yıllara göre sürekli azalması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) Tarım ürünleri tüketim miktarını
B) Nüfus yoğunluğunu
C) Kişi başına düşen millî geliri
D) Yerleşme tiplerini
E) Demografik yatırımların miktarını

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]