11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

1) Aşağıdaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduklarını belirtiniz. ( 5 x 1 = 5 puan)
a) Günümüzde limanlara yakın alanlarda metal sanayisi gelişmiştir. ( ………)
b) Tüketimin azalması üretimin de azalmasına sebep olmaktadır. ( ………)
c) Bir bölgede sanayi tesislerinin faaliyete geçmesi öncelikle dağıtımla ilgilidir( ………)
d) ABD kömür yatakları bakımından çok fakir bir ülkedir. ( ………)
e) Doğal kaynaklar bakımından fakir olan ülkeler gelişemez( ………)

2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlar ile doldurunuz. ( 5 x 2 = 10 puan)

a) Mal ve hizmetlerin sağlanmasına ………………………………………………………. denir.

b) New York önemli bir ticaret merkezi olduğu için etki alanı ………………………………………………… dir.

c) Nüfusun çok kısa bir zamanda hızlı artış göstermesine……………………………………………………………………………. Denir.

d) Ekosistemde enerji aktarımı …………………………………………………….. yoluyla gerçekleştirilir.

e) Dünyada ilk şehirlerin ortaya çıkmasını sağlayan temel faktör……………………………………………………. faaliyetleri olmuştur.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-cografya-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]