Lise 1 Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ , 1.DÖNEM ,1. YAZILI SORULARIDIR.

1- Edebiyatın tanımını yapınız , güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

2- a- Dramatik ritmik sanatları yazınız. Birer örnek veriniz.

b- Sanatları sınıflandırma şemasına göre Kar şiiri ,…………………..ın bir kolu olan……………………..örnek olabilir.

3- a- Edebiyatın yapı malzemesi…………….dir.

b- Günlük ve yapma dil terimlerini açıklayınız. Arasındaki farları belirtiniz.

4- Sanatsal metin olan koltuk değnekleri ve öğretici metin olan Seul ‘e Sarı Kar Yağdı metinlerini yan anlam değerleri bakımından karşılaştırınız.

5- Şiirdeki ahenk unsurlarını (Ölçü , durak, uyak ,redif , kafiye şeması) bulunuz.

 

Derinden derine ırmaklar ağlar

Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.

Ey suyun sesinden anlayan bağlar

Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

 

6- Aruz vezninde hecelerin kısalığı ve uzunluğu esas olduğu için bazı Türkçe kelimeler kısa olduğu halde uzun okunur buna ne denir.

 

7- Aşağıdaki şiirde ahengi sağlayan en önemli unsur nedir?

 

Eylül’de melûl oldu gönül soldu da lâle

Lâleyken emel ermedi bahçemde kemâle

Gelmez bu elem neyleyelim fazla suâle

Bir hâile ömrüm ki alınmaz bir kâle

 

8- Edebi metnin tanımını yapınız. Özelliklerininden beş tanesini yazınız.

 

9- A-Dil ürünlerinin tüm özelliklerinin tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesine ne isim verilmektedir.

 

B- Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserde ele alıp işledikleri her şey …………………. ………..oluşturur.

10- Boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

a- ……………………….din ,dil, ülkü gibi ortak duygu ve düşüncelerin bizde yarattığı değişim ve bileşimdir.

b- Sanat ya da edebiyat bir nevi gerçekliğin ……………………. anlatılmasıdır.

 

 

Her soru 10 puandır.

Süre bir ders saatidir.