Lise 1 Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Tarih öncesi devirlerde fırınlarda, toprak ve madenden çeşitli eşyaların yapılması, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Köylerin kurulduğuna
B) Ateşin denetim altına alındığına
C) Toplumlar arası kültürel etkileşimin yaşandığına
D) Bitki liflerinden elbise üretildiğine
E) Tarih çağlarına geçildiğine

Yazılının tamamını indirmek için tıklayın