2016-2017 9. Sınıf Coğrafya Konuları

1. Bölüm Doğa ve İnsan

Doğal unsurlar

İnsan, doğa ve coğrafya

Muhteşem dörtlü

2. Bölüm Harita Bilgisi

Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri

Projeksiyon tipleri

Haritalarla yolculuk

Paralel ve Meridyenler

İzohipsler

3. Bölüm Yerkürenin Şekli ve Hareketleri

Yerkürenin şekli

Yerkürenin hareketleri

Mevsimler ve mevsimlerin oluşumu

İklim kuşakları

4. Bölüm Atmosfer ve İklim

Atmosfer

Hava durumu ve iklim

İklim elemanları

Sıcaklık

Basınç

Rüzgarlar

Nem ve yağış

Dünyanın iklim zenginliği

5. Bölüm Yerin Şekillenmesi

Yerin yapısı ve oluşum süreci

Jeolojik zamanlar

İç kuvvetler

Dağ oluşumu (orojenez)

Kıta oluşumu (epirojenez)

Volkanizma

Depremler

Dış kuvvetler

Doğal değişim

Rüzgarların oluşturduğu şekiller

Akarsuların oluşturduğu şekiller

Çözünebilen kayaçlarda oluşabilen yer şekilleri

Buzulların oluşturduğu şekiller

Dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri

Yer şekillerinin diğer oluşum süreçleri

Kıyı tipleri ve kıyıların oluşum süreçleri

6. Bölüm Beşeri Yapı

Beşeri dokular

İlk yerleşmeler ve değişim

Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler

Yerleşme doku ve tipleri neden farklılık gösterir?

7. Bölüm Yaşadığım Yerden Ülkeme

Nerede yaşıyorum?

8. Bölüm Bölgeler ve Ülkeler

Bölge

Bölge sınırları kesin hatlarla ayrılabilir mi?

Bölge sınırları değişir mi?

Bölge sınırları nasıl oluşturulur?

Doğal ve beşeri bölge sınırları çakışır mı?

9. Bölüm İnsan ve Çevre

Doğadan nasıl yararlanıyoruz?

Doğanın emrinde miyiz?

Suçlu kim?