2016-2017 9. Sınıf Biyoloji Konuları

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ

Bilimsel Bilginin Doğası 

Bilim, Biyoloji ve Bilginin Doğası

Bilim – Toplum İlişkisi

Biyoloji ve Biz

Çevre Sorunları ve Biyoloji

Sağlık ve Biyoloji

Biyoyakıtlar

Adli Uygulamalar

Bir Meslek Olarak Biyoloji

Biyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Canlıların Ortak Özellikleri

Canlı Nedir?

Canlı Özellikleri

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Organik ve İnorganik Bileşikler

İnorganik Bileşikler

Su ve Yaşam

Asitler ve Bazlar

Tuzlar

Mineraller

Organik Bileşikler

Karbohidratlar

Yağlar

Proteinler

Enzimler

Vitaminler

Hormonlar

Nükleik Asitler

2. ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASI

Hücre ve Hücre Teorisi

Hücrenin Tarihi Gelişimi

Hücrenin Yapısı

Prokaryot Hücre

Ökaryot Hücre

Hücre Organelleri

Hücre Zarı

Pasif Taşıma

Aktif Taşıma

Endositoz

Ekzositoz

Sitoplazma ve Organeller

Çekirdek

Kök Hücre

Hücre Kültürü ve Teknolojileri

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Biyolojik Çeşitlilik ve Sınıflandırma İhtiyacı

Sınıflandırmanın Tarihi

Linnaeus’un Sınıflandırmaya Katkısı

Günümüzde Kullanılan Sınıflandırma Sistemi

Sınıflandırmanın Günlük Yaşamımıza Katkısı

Canlı Âlemleri

Canlılar Dünyası

Bakteriler

Arkebakteriler

Protistler

Mantarlar

Bitkiler

Bitkilerin Sınıflandırılması

Tohumsuz Bitkiler

Tohumlu Bitkiler

Bitkiler ve Biz

Hayvanlar

Hayvanların Sınıflandırılması

Omurgasız Hayvanlar

Omurgalı Hayvanlar

Canlı Âlemlerinin Biyolojik Sürece ve Ekonomiye Katkıları

Virüsler

3. ÜNİTE: GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN

Hava Kirliliği

Toprak Kirliliği

Su Kirliliği

Ormanların Yok Olması

Radyasyon Nereden Geliyor?

Gürültü Kirliliği

Besin Kirliliği

Doğal Kaynaklar

Doğal Kaynaklar Nelerdir?

Ülkemizde Bor Madeni

Sürdürülebilirlik Ne Demektir?

Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği

Biyolojik Çeşitlilik

Canlıların Yaşadıkları Ortamlar

Genetik Çeşitlilik

Tür Çeşitliliği

Biyolojik Çeşitliliğe Etki Eden Faktörler

Biyolojik Çeşitliliğin Önemi

Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması