De Ki Mi Eklerinin Yazımı 4. Sınıf Türkçe

-DE, -Kİ VE -Mİ EKLERİNİN YAZIMI

-ki Ekinin Yazımı:

Sıfat yapan ve zamir yapan (ilgi eki) –ki’ler ek durumunda oldukları için bitişik yazılır. Bu ekleri çıkarınca anlam bozulur. Fakat bağlaç olan –ki kelime durumundadır ve ayrı yazılır.

-ki eki Örnek Nasıl yazılır? Çıkarınca
Sıfat yapan -ki Sabahki yemek Bitişik yazılır Anlam bozulur
Zamir yapan -ki Onunki (onun ödevi) Bitişik yazılır Anlam bozulur
Bağlaç olan -ki Öyle yoruldum ki Ayrı yazılır Anlam daralır

Not: Eğer cümle içinde “-ki” nin bitişik mi ya da ayrı mı yazılır konusunda kafamız karışırsa  “-ki”ye “-ler” çokluk ekini getiriniz. Eğer anlamda bozulma olmazsa bitişik yazılır. Ama anlam bozulur ise bu “ki” bağlaç olduğundan ayrı yazarız.

de Ekinin Yazımı:

 • Kullandığınız cümlede “de/da”yi çıkardığınızda anlam eğer bozuluyor ise bu “de/da” ek olan “-de/-da” dır ve bitişik yazılır.
 • Eğer anlam bozulmuyor ise bu “de/da” bağlaç olan “de/da” dır ve ayrı yazılır.
-de eki Örnek: Nasıl yazılır? Çıkarınca
Hal eki olan -de Evde misafir var. Bitişik yazılır Anlam bozulur
Bağlaç olan -de Olsa da yesek. Ayrı yazılır Anlam daralır

Not: -de’ ve ‘-da’nın ayrı mı, bitişik mi olduğunu anlamanın diğer kolay yolu: Cümlede ‘de’ ve ‘da’ yerine ‘dahi’ sözcüğünü kullanın. Anlam bozuluyorsa ‘dahi’ anlamında değildir, ayrı yazılmaz.

-mi Ekinin Yazımı:

-mi eki ister soru anlamı katsın ister katmasın ayrı yazılır. Kendinden önceki kelimenin büyük ünlü uyumuna uyar. Aldığı ekler ise –mi eki ile birlikte ayrılır.

 • Soru anlamı vermek için kullanılır.

      Aldık mı?     Kardeşin mi?

 • Seçenek sunma amacıyla kullanılır:
        Alır mı almaz mı bilemem.
 • Şart, koşul bildirebilir:

      Derslerine çalıştı mı kazanır.

 • Zaman anlamı katar:

      Buraya geldi mi size de uğrar.

 •  Şaşırma, hayret, beklenmezlik bildirir; ünlem ifade eder:

     Aniden babasına rastlamasın mı!

 • Tehdit, korkutma bildirir:

     Sopayı elime aldım mı görürsün.

 • Fiile kesinlik anlamı katar:

     Sizin işinizi yaptı mı yaptı.

Dikdörtgenler Prizmasının Çevresini Hesaplama 4. Sınıf Matematik

DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ ÇEVRESİ

KURAL:

*Dikdörtgenler prizmasının çevresi; uzunluk + genişlik + yüksekliğin toplamının 4 ile çarpımına eşittir.

ÇEVRE=(a + b+ c ) x 4

ÖRNEK:1

*Uzunluğu 8 cm, genişliği 6 cm, yüksekliği 7 cm olan dikdörtgenler prizmasının çevresi kaç cm’dir?

ÇEVRE= (a + b+ c) x 4

Ç= (8 + 6 +7 ) x 4=

Ç= 21 x 4 = 88 cm

ÖRNEK:2

*Uzunluğu 9 cm, genişliği 10 cm, yüksekliği 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının çevresi kaç cm’dir?

ÇEVRE= (a + b+ c) x 4

Ç= (10 + 9 +8 ) x 4=

Ç= 27 x 4 = 108 cm

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

4. Sınıf Matematik Karenin Alanını Hesaplama

4. Sınıf Matematik Dikdörtgenin Alanını Hesaplama

4. Sınıf Matematik Küpün Çevresini Hesaplama

4. Sınıf Matematik Küpün Alanını Hesaplama

Olaylar ve Sonuçları 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

OLAYLAR ve SONUÇLARI (1.ünite 2.kazanım)

Çok Boyutluluk: Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Örnek vermek gerekirse; Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu durumun görünürdeki sebebi deprem olsa da binaların zemini sağlam olmaması, binalarda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve eksik olması, binaların yıkılmasında ve hasar görmesinde etkili olmuştur. Depremin görünürdeki sonucu ölen insanlar ve yıkılan binalardır. Fakat bunun yanı sıra ülke ekonomisinin zarar vermesi, ulaşımın aksaması, insanlar psikolojik sorunlar yaşaması gibi sonuçları da vardır. İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler.
Sosyal Bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. (Doğru karar vermek, sorunları çözerken kendimizi karşımızdaki kişilerin yerine koymak bunlardan bazılarıdır.)

Hem tarihimizi hem de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı da buluruz. Hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde yaşamış önemli insanların yaptıklarından haberdar oluruz.

Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi, ulusal bilincimizi geliştirir. Kültürel mirası koruma konusunda da duyarlı olmamızı sağlar.

Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız. Benzer ve farklı özelliklerimizin farkında oluruz. Çevremize karşı hassas oluruz. Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda fikirler üretebilir ve daha duyarlı oluruz. Ayrıca demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklarımızı bilmemiz iyi bir vatandaş olmamızı sağlar.

İnsana saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini fark ederiz. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız. Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz. Çevremizdeki tarihi eserler ve doğal varlıkların farkına varırız. Bunları koruma ve yaşatma konusunda bilinçli bireyler oluruz.

HAKLARIMI ve SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM (1.ünite 3.kazanım)

İçinde Bulunduğumuz Gruplar Kurum : daha çok resmi niteliği olan,devletin denetim ve kontrolüne açık olan büyük gruplardır. Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Zamanla toplumda yeni ihtiyaçların oluşması, yeni grupların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aşağıda içinde bulunduğumuz bazı grup ve kurumlar gösterilmiştir:

Yukarıdaki Şemada bir aile, okul ve halk oyunları gruplarının bazı üyeleri gösterilmiştir. Şemada görüldüğü gibi:

* Ayşe, Hasan ve Hüseyin aynı ailenin üyeleridir.

* Ayşe ve Hasan aynı aile ve okul grubunda yer almaktadırlar.

* Hüseyin ve Hasan aynı aile ve halk oyunları grubunda yer almaktadırlar.

* Hasan şemada gösterilen her üç grupta da yer almaktadır. Bireyler ait oldukları gruplarda farklı rolleri üstlenirler. Hasan;

* Aile grubunda çocuk rolünü,

* Okul grubunda öğrenci rolünü,

* Halk oyunları grubunda lider rolünü üstlenmiş olabilir.

Rol: Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve rol denir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler 7. Sınıf Fen Bilimleri

Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını, denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemimiz, sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur.

Nesli Tükenmekte Olan 10 Hayvan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

Altın Başlı Langur: Ana vatanı Vietnam olan bu hayvanlar, 10 yıldan uzun bir süredir koruma altında olmasına rağmen, bir türlü çoğalamıyorlar ve şu anda 70 adetten daha az bir sayıları var.
Panda: Anavatanı Çin, Vietnam ve Burma olan pandalar, doğal yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle tehlike altındalar. Kapalı alanlarda ya da özel koruma alanlarında üremeleri sağlanmaya çalışılan pandaların sayısı 2 bin adedi bulmuyor bile.

Cross River Gorili: Anavatanı Kamerun ve Nijerya olan bu goril türü, eti nedeniyle insanlar tarafından avlanmaktadırlar. Sayıları 1500 civarında olan Cross River gorili 80’li yıllardan bu yana koruma altında.
Mekong Yayın Balığı: Güneydoğu Asya’nın Mekong bölgesinde yaşayan bu balık türü, kaçak avlanma nedeniyle nesli tehlike altındadır. Bugün sayıları birkaç yüz adet olarak tahmin edilmektedir.

Javan Gergedanı: Endonezya ve Vietnam ormanlarında yaşayan bu gergedan türü, kaçak avcıların boynuzlarının değeri nedeniyle avladıkları bir hayvan. Ormanlık alanların yani doğal yaşam alanlarının her geçen gün talan edilmesi de neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına etkendir. Günümüzde sayıları 60 adet bile yok.
Kutup Ayısı: Kutup bölgesinin bu efsanevi canlısı, izinsiz avlanma ve kutuplardaki buzulların erimeye başlamasıyla tehdit altındadır. Sayıları her geçen gün azalan Kutup Ayılarının 25 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Pigme Borneo Fili: Anavatanı Kuzey Borneo olan bu fil türü, Asya fillerine göre 50 cm. daha kısadır. Palmiye ekimi nedeniyle yaşam alanları her geçen gün daralan Borne fillerinin sayısı şimdilik 1500 civarında.
Siyah Ayaklı Dağ Gelinciği: Anavatanı Kuzey Amerikadır. Sayıları yaklaşık 1000 adet kadar kalmıştır. 80’li yıllarda neredeyse nesli tükenen bu hayvanlar koruma altına alındıktan sonra bu sayıya ulaşılmıştır.

Sumatra Kaplanı: Doğal yaşam alanı Endonezya’nın Sumatra adası olan bu kaplan türü, adada yaşayan bir kaplan türü olduğundan insanlardan korunamamaktadır. Sayıları yaklaşık 100 kadar kalan bu hayvanlar koruma altına alınan türler arasında.
Vaquita – Meksika Yunusu: Doğal alanları California Körfezi olan bu memeli hayvan, sürekli olarak balıkçıların ağlarına takılmakta ve sürekli olarak azalmaktadırlar. Sayılarının 200-300 kadar olduğu tahmin edilmektedir.

Hazırlayan: Tuncay Tezcan