2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Konuları

NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ
NÜKLEİK ASİTLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ
DNA
RNA
Mesajcı RNA (mRNA)
Taşıyıcı RNA (tRNA)
Ribozomal RNA (rRNA)
HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN
ORGANİZASYONU
DNA REPLİKASYONU
(DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ)
GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ
PROTEİN SENTEZİ
Poliribozom (Polizom)
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ
Gen Klonlama
Canlı Klonlama
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ İNSAN HAYATINA ETKİSİ
Kök Hücre
Gen Terapisi
İnsan Genom Projesi
DNA Parmak İzi
BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK
Biyogüvenlik
Biyoetik

CANLILIK VE ENERJİ
ENERJİ VE YAŞAM
Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat)
Fosforilasyon Çeşitleri
FOTOSENTEZ
FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Fotosentez Sürecinin Anlaşılmasına Katkı
Sağlayan Bilim İnsanları ve Çalışmaları
Fotosentez ve Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar
FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI
1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Organik Moleküllerin Sentezi
FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Klorofil Miktarı
Işık Şiddeti
Işığın Dalga Boyu
CO2
Yoğunluğu
Sıcaklık
Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada
Yapay Işıklandırma
KEMOSENTEZ
KEMOSENTEZ VE KEMOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
KEMOSENTEZİN MADDE DÖNGÜLERİNE KATKISI VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMI
HÜCRESEL SOLUNUM
HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ
Oksijenli Solunum
Mitokondrinin Yapısı
Oksijenli Solunum Evreleri
1. Glikoliz
2. Pirüvik Asitten Asetil – CoA Oluşumu
3. Krebs Döngüsü
4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) – Oksidatif
Fosforilasyon
Oksijensiz Solunum
Fermantasyon
A) Etil Alkol Fermantasyonu
B) Laktik Asit Fermantasyonu
FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ

BİTKİLERİN YAPISI
ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ
Bitkisel Dokular
1. Meristem Doku
2. Temel Doku
3. İletim Doku
4. Örtü Doku
Bitkisel Organlar
Kök
Gövde
Yaprak
Kök, Gövde ve Yapraklarından Yararlanılan
Bitkiler
BİTKİ GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİ
Bitkilerde Hareket
BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI
KÖKLERDE SU VE MİNERAL EMİLİMİ
Minerallerin Topraktan Alınması
BİTKİLERDE SU VE MİNERALLERİN GÖVDE VE YAPRAKLARA TAŞINMASI
Kök Basıncı
Kohezyon – Gerilim Teorisi
BİTKİLERDE FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI
BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
ÇİÇEĞİN YAPISI VE KISIMLARI
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu
Tozlaşma
ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE DÖLLENME,
TOHUM VE MEYVE OLUŞUMU
Döllenme
Tohum Oluşumu
Meyve Oluşumu
DORMANSİ VE ÇİMLENME
Dormansi
Çimlenme
Çimlenmeye Etki Eden Çevresel Faktörler

CANLILAR VE ÇEVRE
ÇEVRE ŞARTLARININ GENETİK DEĞİŞİMLERİN SÜREKLİLİĞİNE OLAN ETKİSİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA YAPAY SEÇİLİM UYGULAMALARI

2018-2019 10. Sınıf Biyoloji Konuları

1.ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMELERİ

MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME
HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ
MİTOZ
İnterfaz
Mitotik Evre
Hücre Döngüsünün Kontrolü
EŞEYSİZ ÜREME 1. 2. MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME
MAYOZ
Mayoz I Evreleri
Mayoz II Evreleri
EŞEYLİ ÜREME

 

2. ÜNİTE: KALITIMIN GENEL İLKELERİ

KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
KALITIMIN GENEL ESASLARI

GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
Bölünerek Üreme
Tomurcuklanma
Sporla Üreme
Rejenerasyon
Partenogenez
Bitkilerde Vejetatif Üreme
Olasılık İlkeleri
Mendel İlkeleri ve Uygulamaları
Alellerin Gametlere Taşınması
Monohibrit Çaprazlama
Dihibrit Çaprazlama
Kontrol Çaprazlaması
Eş Baskınlık
Soyağaçları
Çok Alellilik
Eşeye Bağlı Kalıtım
Akraba Evliliği

 

3. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ
EKOSİSTEMİN CANLI VE CANSIZ BİLEŞENLERİ
Ekosistemdeki Canlı Faktörler
Ekosistemdeki Cansız Faktörler
Ekosistemdeki Değişikliklerin Olası Sonuçları
CANLILARDAKİ BESLENME ŞEKİLLERİ
EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞI
Biyolojik Birikim
MADDE DÖNGÜLERİ VE HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Su Döngüsü
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARININ SEBEPLERİ VE OLASI SONUÇLARI
Hava Kirliliğ
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Radyoaktif Kirlilik
Ses Kirliliği
Asit Yağmurları
Küresel İklim Değişikliği
Erozyon
Doğal Yaşam Alanlarının Tahribi ve Orman Yangınları
Biyoçeşitliliğin Azalması
ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINDA
İNSANIN ROLÜ
Ekolojik Ayak İzi
Su Ayak İzi
Karbon Ayak İzi
YEREL VE KÜRESEL BAĞLAMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
Yerel ve Küresel Bağlamda Çevre Kirliliğinin Önlenmesi için Yapılan Çalışmalara Örnekler
Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Biyolojinin Diğer Disiplinler ile İlişkisi
Çevreye Saygılı Olmanın Doğaya Katkısı

DOĞAL KAYNAKLAR VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliliği ile İlgili Başarılı Uygulamalar
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ
Türkiye’deki Biyolojik Çeşitlilik Örnekleri
Endemik Tür
Endemik Türlerin Sağlık ve Ekonomiye Katkısı
Soyu Tükenen Türler
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
Biyokaçakçılık
Gen Bankaları

Dikdörtgenler Prizmasının Çevresini Hesaplama 4. Sınıf Matematik

DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ ÇEVRESİ

KURAL:

*Dikdörtgenler prizmasının çevresi; uzunluk + genişlik + yüksekliğin toplamının 4 ile çarpımına eşittir.

ÇEVRE=(a + b+ c ) x 4

ÖRNEK:1

*Uzunluğu 8 cm, genişliği 6 cm, yüksekliği 7 cm olan dikdörtgenler prizmasının çevresi kaç cm’dir?

ÇEVRE= (a + b+ c) x 4

Ç= (8 + 6 +7 ) x 4=

Ç= 21 x 4 = 88 cm

ÖRNEK:2

*Uzunluğu 9 cm, genişliği 10 cm, yüksekliği 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının çevresi kaç cm’dir?

ÇEVRE= (a + b+ c) x 4

Ç= (10 + 9 +8 ) x 4=

Ç= 27 x 4 = 108 cm

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

4. Sınıf Matematik Karenin Alanını Hesaplama

4. Sınıf Matematik Dikdörtgenin Alanını Hesaplama

4. Sınıf Matematik Küpün Çevresini Hesaplama

4. Sınıf Matematik Küpün Alanını Hesaplama

Olaylar ve Sonuçları 5. Sınıf Sosyal Bilgiler

OLAYLAR ve SONUÇLARI (1.ünite 2.kazanım)

Çok Boyutluluk: Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Örnek vermek gerekirse; Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Bu durumun görünürdeki sebebi deprem olsa da binaların zemini sağlam olmaması, binalarda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve eksik olması, binaların yıkılmasında ve hasar görmesinde etkili olmuştur. Depremin görünürdeki sonucu ölen insanlar ve yıkılan binalardır. Fakat bunun yanı sıra ülke ekonomisinin zarar vermesi, ulaşımın aksaması, insanlar psikolojik sorunlar yaşaması gibi sonuçları da vardır. İnsanlar olayları yorumlarken düşüncelerini, bazen bir olguya bazen de bir görüşe göre ifade ederler.
Sosyal Bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. (Doğru karar vermek, sorunları çözerken kendimizi karşımızdaki kişilerin yerine koymak bunlardan bazılarıdır.)

Hem tarihimizi hem de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı da buluruz. Hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde yaşamış önemli insanların yaptıklarından haberdar oluruz.

Kültürümüzün, tarihimizin öğrenilmesi, ulusal bilincimizi geliştirir. Kültürel mirası koruma konusunda da duyarlı olmamızı sağlar.

Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız. Benzer ve farklı özelliklerimizin farkında oluruz. Çevremize karşı hassas oluruz. Ülkemiz ve dünyayı ilgilendiren konularda fikirler üretebilir ve daha duyarlı oluruz. Ayrıca demokratik yaşam tarzı ile hak ve sorumluluklarımızı bilmemiz iyi bir vatandaş olmamızı sağlar.

İnsana saygılı olmanın toplumsal ilişkilerdeki önemini fark ederiz. İnsan hakları, ulusal egemenlik ve demokrasi gibi kavramlarla tanışırız. Yaşamımızı demokratik kurallar çerçevesinde düzenlemeyi öğreniriz. Çevremizdeki tarihi eserler ve doğal varlıkların farkına varırız. Bunları koruma ve yaşatma konusunda bilinçli bireyler oluruz.

HAKLARIMI ve SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM (1.ünite 3.kazanım)

İçinde Bulunduğumuz Gruplar Kurum : daha çok resmi niteliği olan,devletin denetim ve kontrolüne açık olan büyük gruplardır. Gruplar ve kurumlar insanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşurlar. İnsanların birlikte yaşamaları ve ihtiyaçları bazı grupların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Zamanla toplumda yeni ihtiyaçların oluşması, yeni grupların da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aşağıda içinde bulunduğumuz bazı grup ve kurumlar gösterilmiştir:

Yukarıdaki Şemada bir aile, okul ve halk oyunları gruplarının bazı üyeleri gösterilmiştir. Şemada görüldüğü gibi:

* Ayşe, Hasan ve Hüseyin aynı ailenin üyeleridir.

* Ayşe ve Hasan aynı aile ve okul grubunda yer almaktadırlar.

* Hüseyin ve Hasan aynı aile ve halk oyunları grubunda yer almaktadırlar.

* Hasan şemada gösterilen her üç grupta da yer almaktadır. Bireyler ait oldukları gruplarda farklı rolleri üstlenirler. Hasan;

* Aile grubunda çocuk rolünü,

* Okul grubunda öğrenci rolünü,

* Halk oyunları grubunda lider rolünü üstlenmiş olabilir.

Rol: Bir iş grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen göreve rol denir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Denetleyici Ve Düzenleyici Sistemler 7. Sınıf Fen Bilimleri

Vücudumuzda, bir dakika içerisinde, sayamayacağımız kadar çok olay gerçekleşir. Ancak bu kadar çok ve karmaşık olan bu olaylar birbirinden bağımsız ve kontrolsüz değildir. Bütün bu olaylar sistemlerimiz tarafından gerçekleştirilir. Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını, denetleyici ve düzenleyici sistemimiz sağlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemimiz, sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur.

Nesli Tükenmekte Olan 10 Hayvan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

Altın Başlı Langur: Ana vatanı Vietnam olan bu hayvanlar, 10 yıldan uzun bir süredir koruma altında olmasına rağmen, bir türlü çoğalamıyorlar ve şu anda 70 adetten daha az bir sayıları var.
Panda: Anavatanı Çin, Vietnam ve Burma olan pandalar, doğal yaşam alanlarının yok edilmesi nedeniyle tehlike altındalar. Kapalı alanlarda ya da özel koruma alanlarında üremeleri sağlanmaya çalışılan pandaların sayısı 2 bin adedi bulmuyor bile.

Cross River Gorili: Anavatanı Kamerun ve Nijerya olan bu goril türü, eti nedeniyle insanlar tarafından avlanmaktadırlar. Sayıları 1500 civarında olan Cross River gorili 80’li yıllardan bu yana koruma altında.
Mekong Yayın Balığı: Güneydoğu Asya’nın Mekong bölgesinde yaşayan bu balık türü, kaçak avlanma nedeniyle nesli tehlike altındadır. Bugün sayıları birkaç yüz adet olarak tahmin edilmektedir.

Javan Gergedanı: Endonezya ve Vietnam ormanlarında yaşayan bu gergedan türü, kaçak avcıların boynuzlarının değeri nedeniyle avladıkları bir hayvan. Ormanlık alanların yani doğal yaşam alanlarının her geçen gün talan edilmesi de neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına etkendir. Günümüzde sayıları 60 adet bile yok.
Kutup Ayısı: Kutup bölgesinin bu efsanevi canlısı, izinsiz avlanma ve kutuplardaki buzulların erimeye başlamasıyla tehdit altındadır. Sayıları her geçen gün azalan Kutup Ayılarının 25 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Pigme Borneo Fili: Anavatanı Kuzey Borneo olan bu fil türü, Asya fillerine göre 50 cm. daha kısadır. Palmiye ekimi nedeniyle yaşam alanları her geçen gün daralan Borne fillerinin sayısı şimdilik 1500 civarında.
Siyah Ayaklı Dağ Gelinciği: Anavatanı Kuzey Amerikadır. Sayıları yaklaşık 1000 adet kadar kalmıştır. 80’li yıllarda neredeyse nesli tükenen bu hayvanlar koruma altına alındıktan sonra bu sayıya ulaşılmıştır.

Sumatra Kaplanı: Doğal yaşam alanı Endonezya’nın Sumatra adası olan bu kaplan türü, adada yaşayan bir kaplan türü olduğundan insanlardan korunamamaktadır. Sayıları yaklaşık 100 kadar kalan bu hayvanlar koruma altına alınan türler arasında.
Vaquita – Meksika Yunusu: Doğal alanları California Körfezi olan bu memeli hayvan, sürekli olarak balıkçıların ağlarına takılmakta ve sürekli olarak azalmaktadırlar. Sayılarının 200-300 kadar olduğu tahmin edilmektedir.

Hazırlayan: Tuncay Tezcan

Grafik Yorumlama 9. Sınıf Matematik

GRAFİK YORUMLAMA…

Verilerin veya karşılaştırılması yapılacak değişkenlerin çizgi, tablo, nokta veya şekillerle ifade edilmesine “ grafik ” adı verilir. Grafik türleri olarak; sütun, çizgi, daire, histogram, serpilme ve kutu grafiklerini işleyeceğiz.

1 ) Sütun Grafiği : Belirli bir zaman aralığında bazı veri grup- larının gelişimini veya veri gruplarını karşılaştırmak amacıyla kullanılan grafik türüdür. Eldeki veriler sütunlar veya çubuklar ile gösterilir. Sütun grafiği yatay veya düşey eksende de çubuklar ile gösterilebilinir.

cats

Örnek : Alttaki tabloda bazı öğrencilerin bir dersten aldıkları notlar verilmiştir. Tabloya uygun bir sütun grafiği oluşturunuz.

cats

Soru : Alttaki grafik bir sınıftaki öğrencilerin fizik dersinden aldıkları notu göstermektedir. Grafiğe göre ;

A ) Sınıf mevcudu 7 kaçtır ?

B ) 7 notunu alanlar sınıfın yüzde kaçını oluşturur ?

C ) Geçer not 5 ise sınıfın yüzde kaçı kalmıştır ?

cats

Soru : Altta bir şirketin 2015 ve 2016 yıllarındaki bazı aylardaki satış miktarlarının karşılaştırılmasını gösteren bir grafik verilmiştir. Grafiğe göre ;

A ) Satış rakamları arasındaki farkın en çok olduğu ay hangisi- dir ?

B ) Yıl bazında toplam satış miktarlarını bularak, hangi yıl diğerinden adet olarak kaç bin adet fazla satış yapılmıştır?

C ) Yıl bazında ortalama satışları bulunuz.

cats