Kesirler Genel Tekrar Testi 4. Sınıf Matematik

1. 5 metrenin 2/5 i kaç santimetredir?

A) 100
B) 150
C) 200
D) 50

2.Bir kavanozdaki 56 şekerin 4/7 ‘ü yersem kaç
şeker kalır?
A) 8
B) 32
C) 24
D) 14

3. Bir havuzun 3/7 ‘si suyla doludur. Bu havuzun tamamını suyla doldurmak için 16 ton daha suya ihtiyaç vardır. Bu havuz kaç ton su almaktadır ?
A) 22
B) 26
C) 28
D) 24

4. 8600’ ün yarısının, 300 eksiğinin 3/4 ‘ü kaç eder?
A) 4300
B) 4000
C) 3300
D) 3000

5.Sınıfımızda 40 öğrenci vardır. Kızlar,erkeklerin 1/3 ü kadar ise erkeklerin sayısı kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 25
D) 30

6. 5/6’sı 250 lira olan paranın tamamı kaç liradır?

A- 400
B- 300
C- 600
D- 750

7. 2 saatin 4/6 sı kaç dakika eder?

A) 40 B) 10 C) 20 D) 80

8. 2 metrenin 3/4 ’ü kaç santimetredir?
A. 150
B. 15
C. 1,5
D. 1500

9. Ayşe’nin babası, dikdörtgen biçimindeki bah çelerinin kısa kenarını 15 m., uzun kenarını ise 25 m. Olarak ölçmüştür. Ayşelerin bahçesinin alanı kaç metrekaredir?
A. 40
B. 275
C. 375
D. 422

10. 4 saatin 5/8’i kaç dakikadır?
A. 125
B. 150
C. 175
D. 200