Kat Problemleri 5. Sınıf Matematik

Öğrencilerin çözmekte zorlandığı kat problemleri çözümlü soruları hazırladık. Seviye 5. sınıf düzeyindedir. Anlamadıklarınızı yorum olarak sorabilirsiniz.

 

SORU 1: Günsu ile Gürsu’’nun paraları toplamı 80 liradır. Günsu’ nun parası Bensu’nun parasının 4 katından 5 lira fazla olduğuna göre her birinin paraları kaçar liradır?

ÇÖZÜM: Bensu’nun parasına X dersek Günsu’nun parası 4X + 5 tl olur. İkisinin toplamı yani X + 4X + 5 tl 80 liraya eşitmiş. O halde:

5x + 5 = 80 den 5x = 75  ve  Bensu’nun parası X = 15 tl dir. Günsu’nun ise 65 tl dir.

 

SORU 2: Yağmur ile kardeşi Rabi’nın fındıkları toplamı 30 tür. Yağmur’un fındıkları kardeşinin fındıklarının 3 katından 2 eksik olduğuna göre Rabia’nın kaç fındığı vardır?

ÇÖZÜM: Rabia’nın fındıklarına X diyelim. Bu durumda Yağmur’un fındıkları 3x – 2 olur. Toplamları 30 ise denklemimiz şu şekilde;

x + 3x – 2 = 30   dan 4x = 32 ve Rabia’nın fındığı X = 8 tanedir.

 

SORU 3: Ali’nin yaşı Ayşe’nin yaşının 2 katından 3 fazladır. İkisinin yaşları toplamı 24 olduğuna göre Ali’nin yaşı kaçtır?

ÇÖZÜM: Ayşe’nin yaşına X dersek Ali’nin yaşı 2x + 3 olur. Toplamları yani (x + 2x + 3 ) 24 ise  denklemi çözelim hemen;

3x + 3 = 24  ten x yani Ayşe’nin yaşı 7 olur. Ali’nin yaşı ise 17 olur.

 

SORU 4: Sude ile kardeşinin paraları toplamı 25 liradır. Sude’nin parası kardeşinin parasının 2 katından 5 lira eksik olduğuna göre Sude’nin kaç lirası vardır?

ÇÖZÜM: Kardeşin parasına X dersek Sude’nin parası 2x -5 olur. Toplamları x + 2x – 5 için soruda 25 tl verilmiş. Hemen denklemi çözelim;

x + 2x – 5 = 25 tl den X yani kardeşin parası 10 tl, Sude’nin ise 15 tl olduğu bulunur.

 

SORU 5: İki sayının toplamı 40 tır. Büyük sayı küçük sayının 3 katından 4 fazla olduğuna göre küçük sayı kaçtır?

ÇÖZÜM: Küçük sayıya X dersek büyük sayı 3X + 4 olur. Toplamları X + 3x + 4 için soruda 40 verildiğinden;

x + 3x + 4 = 40 dan 4x = 36 ve küçük sayı X = 9 bulunur.

 

SORU 6: Bir kırtasiyedeki kurşun kalemlerin sayısı kırmızı kalemlerin sayısının 5 katından 7 eksiktir. Kırtasiyedeki kurşun ve kırmızı kalemlerin toplamı 71 olduğuna göre kurşun kalemlerin sayısı kaçtır?

ÇÖZÜM: Kırmızı kalemlere X dersek kurşun kalemler 5X – 7 olur.  Denklemimiz;

x + 5x – 7 = 71 den 6x = 78 den kırmızı kalemler 13, kurşun kalemler ise 58 bulunur.

 

Diğer 4 sorunun çözümünü size bırakıyoruz. Yapamadıklarınızı yorum olarak sorabilirsiniz.

SORU 7: Bir torbadaki mavi bilyeler kırmızı bilyelerin 4 katından 2 fazladır. Torbada 64 bilye olduğuna göre mavi bilyelerin sayısı kaçtır?

SORU 8: Bir meyve bahçesindeki ağaçların toplamı 50 dir. Bahçedeki elma ağaçlarının sayısı armut ağaçlarının sayısının 3 katından 2 eksik olduğuna göre bahçedeki armut ağaçlarının sayısı kaçtır?

SORU 9: Bir otobüsteki yolcuların sayısı 38 kişidir. Erkek yolcuların sayısı bayan yolcuların sayısının 2 katından 5 fazla olduğuna göre otobüste kaç bayan yolcu vardır?

SORU 10: Fatih ile babasının yaşlarının toplamı 49 dur. Babasının yaşı Fatih’in yaşının 5 katından 5 eksik olduğuna göre babasının yaşı kaçtır?

 

3. sınıf kat problemleri için buraya bakabilirsiniz: https://www.tumdersler.net/kat-problemleri-3-sinif-matematik/