Kare Ve Dikdörtgenin Özellikleri 4. Sınıf Matematik

KARE VE DİKDÖRTGENİN ÖZELLİKLERİ:

KARE :
Karenin dört tane kenarı ve dört tane köşesi vardır ve bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karenin dört tane açısı vardır, açılarının ölçüleri 90 ‘dir. Karenin sınırladığı bölgeye karesel bölge denir.

kare

Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dörtgeni bir karedir.

cats

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi karenin bütün kenar uzunlukları eşittir, bütün açıları da dik açıdır.

DİKDÖRTGEN :
Dikdörtgenin dört tane kenarı ve dört tane köşesi vardır. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bütün açılarının ölçüsü birbirine eşit ve 90 ‘ dir. Dikdörtgenin sınırladığı bölgeye dikdörtgensel bölge denir.

cats

( Karşılıklı kenarların eşit olduğuna dikkat ediniz.)
KÖŞEGEN :
Bir çokgenin komşu olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir.

Karenin iki tane köşegeni vardır.

cats

Yukarıdaki dikdörtgenin 2 tane köşegeni vardır ve KM ve LN ‘dir. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları da eşittir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru ılanların başına “D “, yanlış olanların başına “Y “ yazınız.
(…) Karenin iç açıları toplamı 360 ‘dir.
(…) Karenin karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
(…) Dikdörtgenin bütün kenar uzunlukları eşittir.
(…) Dikdörtgenin karşılıklı kenarlar paraleldir.
(…) Kare ve dikdörtgenin her bir açısının ölçüsü 90 ‘dir.
(…) Karenin 4 tane köşegeni vardır.
(…) Dikdörtgenin 2 tane köşegeni vardır.
(…) Karenin köşegenlerinin uzunlukları birbiriyle eşit değildir.
(…) Karenin köşegen uzunluğu ile bir kenarının uzunluğu eşittir.
(…) Dikdörtgenin 4 tane dik açısı vardır.
(…) Karenin köşegeni doğru parçasıdır.