İşitme Engelli Öğrenci Türkçe Bep 4. Sınıf

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI FORMU

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı :                                                                                                                               Sınıfı Numarası      :  4-

Eğitim Programını Hazırlayanlar  :                                                                                                   BEP Hazırlama Tarihi  :  21.10.2015

Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Amaçlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Sorumlu Kişiler
Sözcükleri okur 1. Verilen sözcüğü tek başına okur.
2. Verilen sözcüğü sınıfla birlikte okur.
21.10.2015

22.01.2016

 
Sözcüklerden yeni cümleler oluşturur 1. Verilen tümceyi modele bakarak yazar.
2. Söylenen tümceyi yazar.
21.10.2015

22.01.2016

 
Cümleleri okur 1. Verilen tümceyi tek başına okur.
2. Verilen tümceyi sınıfla birlikte okur.
21.10.2015

22.01.2016

 
Cümlelerden metin oluşturarak okur 1. Işığa uygun şekilde oturur.
2. Dik durur.
3. Kitapla göz arasındaki mesafeyi ayarlar.
21.10.2015

22.01.2016

 
Metin okur 1. Gözü ile takip ederek okur.
2. Sözcükleri tam ve doğru olarak söyler.
3. Tümcenin anlamına uygun tonlama ve vurgulamalara dikkat ederek okur.
4. Noktalama işaretlerine uygun duraklar.
08.02.2016

29.04.2016

 
Nesne resimlerini isimlerine göre eşler
  1. Karışık olarak verilen iki resim-ismi eşleştirir
  2. Karışık olarak verilen üç resim-ismi eşleştirir
  3. Karışık olarak verilen dört resim-ismi eşleştirir
  4. Karışık olarak verilen beş resim-ismi eşleştirir
02.05.2016

17.06.2016