İşitme Engelli Öğrenci Matematik Dersi Bep 4. Sınıf

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI FORMU

 

Öğrencinin Adı Soyadı :                                                                                                                                  Sınıfı Numarası  :  4  

Eğitim Programını Hazırlayanlar  :                                                                                                                Hazırlama Tarihi  :  21.10.2015

 

Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Amaçlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Sorumlu Kişiler
  MATEMATİK    
İkişer Ritmik sayar 10.1-    2’den başlayarak ikişer ritmik sayar.

10.2-    2’nin katı olan bir sayıdan başlayarak ikişer ritmik sayar.

10.3-    Nesneleri ikişer ritmik sayar.

10.4-     Nesne resimlerini ikişer ritmik sayar.

10.5-    10’dan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.

2’nin katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.

21.10.2015

06.11.2015

 
Beşer ritmik sayar 9.1-       5’ten başlayarak beşer ritmik sayar.

5’in katı olan bir sayıdan başlayarak beşer ritmik sayar.

9.2-        Nesneleri beşer ritmik sayar.

9.3-        Nesne resimlerini beşer ritmik sayar.

9.4-       20’den başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayar.

5’in katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayar.

16.11.2015

27.11.2015

 
İki basamaklı doğal sayıları kavrar 14.1-Doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını gösterir.

14.2-   Doğal sayı kartları içinden, söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir.

14.3-   Gösterilen iki basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

İki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır.

5-İki basamaklı bir doğal sayıdaki onluk ve birlikleri gösterir.

14.6-   Söylenen iki basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

7-Rakamla yazılı iki basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

8-İki basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

30.11.2015

18.12.2015

 
Eldeli toplama işlemi yapar 1. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp
sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
4. İki basamaklı üç doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
21.12.2015

04.03.2016

 
Onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar İki basamaklı bir doğal sayıdan onluk bozmayı gerektirecek şekilde bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

15.2-   İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

15.3-   Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektiren bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

07.03.2016

01.04.2016

 
Bir basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapar 17.1-    Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir basamaklı olacak şekilde yan yana çarpıp sonucu yazar/söyler.

17.2-    Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir basamaklı çıkacak şekilde alt alta çarpıp sonucunu yazar/söyler.

17.3-     Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde yan yana çarpıp sonucunu yazar/söyler.

17.4-    Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde alt alta eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.

04.04.2016

06.05.2016

 
Kalansız bölme işlemi yapar 1. Tek basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
09.05.2016

17.06.2016