2015-2016 7. Sınıf Hz Muhammed’in s.a.v Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı

7-A SINIFI HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (10×3=30 puan)

1. Allah’ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hacca Git! B. Çiz!
C. Oku! D. Namaz Kıl!
2. Aşağıdakilerden hangisi halife değildir?
A. Hz. Ömer B. Hz. Hamza
C. Hz. Osman C. Hz. Ali
3.Peygamberimizi annesinin vefatıyla ilk himayesine aldığı akrabası kimdir?

A.Dedesi B.Amcası C. Babası D. Dayısı

4.Kabe’yi yıkmak için yola çıkan Ebrehe Ordusu’nun anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?
A. KureyşSuresi C. Fil Suresi
B. KafirunSuresi D. Kevser Suresi
5. İlk ve son inen sure aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A. Fatiha-Bakara B.Tevbe-Alak
C. Fil-AlakD.Alak-Tevbe

6. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri doğru verilmiştir?
A.572-632 B. 571- 632
C. 572- 630 D.571- 630

7. Vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir?
A.Mikail B. Azrail C. Cebrail D. İsrafil

8. Peygamberimizin sütkardeşinin adı nedir?

A. Şeyma B.Fatma C.SevdeD.Rabia

9.Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?
A.Peygamber B. Sahabe
C. Muhacir D. Müşrik

10. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

A. Kasım B. Hatice C. İbrahim D. Fatma

B.Aşağıdaki cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10×3=30 puan)
1. Hz. Muhammed 12 Muharrem 571’de doğmuştur. ( )
2. Hz. Muhammed’e, Muhammed ismini annesi Amine koymuştur. ( )
3. Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplara ilmihal denir. ( )
4. Veda Hutbesi’ndeki konulardan biri de kan davalarıdır. ( )
5. Ebu Leheb, peygamberimizi çok sevmiş ve ölümüne kadar ona sahip çıkmıştır; Ancak Ebu Talib, peygamberimize karşı hep kötü davranmıştır. ( )
6. Hz. Peygambere ilk vahiy Sevr Mağarasında gelmiştir.( )
7. Hz. Peygambere elçilik vazifesi gelmeden önceki döneme “Cahiliye Devri” denir.( )
8. Peygamberimizin ve Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine hicret denir. ( )
9. Hz. Peygamberin kabrine “Hacer’ül – Esved” denir. ( )
10. Peygamber Efendimiz İslam’ı anlatmaya yakın çevresinden başlamıştır. ( )

C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (2 kelime fazladan verilmiştir.) (10×4=40 puan)

Zeyd b Harise *Selman-ı Farisi *Hz. Hadice * Putperest *Hz. Ali *Haram *Hz. Ebu Bekir *Veda Hutbesi *Sümeyye *Münafık * Ebva *Hendek
1. 627 yılında yapılan ve Müslümanların galip geldiği savaş ________________________ Savaşı’dır.
2. Efendimiz’in annesi Amine Medine’den dönerken ________________________ Köyü’nde vefat etmiştir.
3. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ________________________aylardır.
4. ________________________ Peygamber Efendimizin özgürlüğüne kavuşturduğu kölesi ve manevi oğludur.
5. Putlara tapanlara ________________________denir.
6. ________________________ ilk halife ve efendimizin sadık bir dostudur.
7. ________________________İslam’ın ilk kadın şehididir.
8. ________________________ Peygamberimizin Arafat’ta yaptığı konuşmadır.
9. Hendek kazma fikri ________________________’nin akılına gelmiştir.
10. ________________________Peygamber Efendimizin ilk eşi ve ilk Müslümandır.

“Allah katında sizin en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.” (Hadis-i Şerif)

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-hz-muhammed-s-a-v-hayati-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 5. Sınıf Hz. Muhammed’in s.a.v Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-hz-muhammed-s-a-v-in-hayati-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 6. Sınıf Hz. Muhammed’in s.a.v Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı[/button]