Fiillerde Kişi ve Zaman 3. Sınıf Türkçe

FİİLLERDE KİŞİ ve ZAMAN ETKİNLİĞİ

 

Ben: 1.tekil şahıs     biz: 1.çoğul şahıs             içtim: dili geçmiş zaman

Sen: 2.tekil şahıs     siz: 2.çoğul şahıs             içmişim: mişli geçmiş zaman

O:3.tekil şahıs         onlar: 3.çoğul şahıs          içiyorum: şimdiki zaman

İçeceğim: gelecek zaman

İçerim: geniş zaman

 

Fiil Kişi Zaman
Baktım 1.tekil şahıs: ben Dili geçmiş zaman
Okudum    
Okurum    
Yazarım    
Çizmişim    
Yürüyorum    
Kalkacağım    
Oturuyorum    
Yazacağım    
Bakıyorum    
Okumuşum    
Okuyacağım    
Yürüdüm    
Bakmışım    
Dokunuyorum    
Açacağım    
Koşacağım    
Bakarım    

Fiillerde Kişi ve Zaman 3. Sınıf Türkçe

                          FİİLLERDE  ZAMAN  ve  KİŞİ   ETKİNLİĞİ

FİİL

 

BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Sev

 

Sevdim Sevdin Sevdi Sevdik Sevdiniz Sevdiler
Yen

 

           
Gez

 

           
Kal

 

           
Öp

 

           

 

           
Kaç

 

           
Koş

 

           
Gör

 

           

 

 

MASTAR GELECEK ZAMAN

-BEN-

GEÇMİŞ ZAMAN

-SEN-

ŞİMDİKİ ZAMAN

              -O-

GENİŞ ZAMAN

-BİZ-veya –SİZ-

Gezmek

 

Gezeceğim Gezdiniz Geziyor Gezeriz
Silmek

 

       
Gelmek

 

       
Gitmek

 

       
Yıkamak

 

       
Gülmek

 

       
Ağlamak

 

       
Oynamak

 

       
Yamamak