2016-2017 Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Proje Ödevi Konuları

1- Yenen bir yemeğin sindirim kanalından geçişini açıklayan kavram şeması hazırlama
2- Koyun böbreğinin incelenerek kısımlarının çizilmesi
3- Görme olayı ile ilgili model yapımı
4- Kinetik ve potansiyel enerji ile ilgili deney düzeneği hazırlamak
5- Sigarının akciğerimize etkisini gösteren maket yapımı
6- Element ve bileşiklere model yapma
7- Limon pili yapımı
8- Renk çemberi yapımı
9- Köydeki durgun bir sudaki canlılar ile ilgili gözlem
10- Güneş sistemi maketi
11- Tübitak ile ilgili poster hazırlama