Farklı Yönlerimiz Etkinlik 2. Sınıf Hayat Bilgisi

En başarılı olduğun konu:……………………………………………………………………………..
En başarısız olduğun konu: ……………………………………………………………………………

AŞAĞIDAKİ GÜÇLÜ YANLAR ETKİNLİĞİNİ SINIF ARKADAŞLARINIZA GÖRE DOLDURUNUZ.
En hızlı koşanlar: ……………………………………………………………………………………….
En güzel yazı yazanlar: ……………………………………………………………………………….
En güzel şiir okuyanlar : ……………………………………………………………………………
En güzel kitap okuyanlar : …………………………………………………………………………..
En güzel şarkı söyleyenler: ………………………………………………………………………….
En güzel resim yapanlar: …………………………………………………………………………..
En güzel futbol oynayanlar : ……………………………………………………………………….