Farklı Bakmak Konu Testi 3. Sınıf Hayat Bilgisi

HAYAT BİLGİSİ FARKLI BAKMAK KONU TESTİ

1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına           ( Y ) harfi yazınız.

 

(    )  Tüm insanlar birbirinin aynıdır.

(    )  İnsanlar arasında farklılıklar vardır.

(    )  Herkesin düşüncesi, giyimi tarzı ve kültürleri farklıdır.

(    )  İnsanlara karşı ön yargılı olabiliriz.

(    )  İnsanları olduğu gibi kabul etmemiz gerekir.

(    )  Çevremizdeki insanların hepsi aynı takımı tutmak zorundadır.

(    )  Bütün insanların bizim gibi düşmesi gerekmez.

(   ) Herkese giyimine, düşüncesine, yetiştiği çevreye ve maddi durumuna bakmaksızın saygı duymalı, oldukları gibi kabul etmeliyiz.

(    )  Farklılıklarımız bize kültürel zenginlik katar.

(    )   Bütün insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidirler.

 

2) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.

cats

İnsanlara karşı ……………………………………… olmamalıyız.
Farklılıklarımızı ……………………………………… zenginliğimiz olarak görmeliyiz.
Birbirimize karşı saygılı ve ……………………………………… olmalıyız.
Çevremizdeki insanları ………………………………………gibi kabul etmeliyiz.
Kimse giyiminden, kültüründen veya siyasi görüşünden dolayı………………… , dışlanamaz.
İnsanlar farklı görüş ve ……………………………………… sahiptirler.
Farklı görüşlere……………………………………… duymalıyız.
İnsanlar bir birlerine saygı duyup, olduğu gibi kabul ederse …………………… ……………………………………… içerisinde yaşarlar.

Hazırlayan: İbrahim Gür