Doğal Sayı Problemleri 3. Sınıf Matematik

DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ -1
1. 5-1-0-7 rakamlarıyla yazılabilecek üç basamaklı en büyük ve en küçük sayının toplamı kaç olur?
2. 659 sayısında birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki sayı yer değiştirirse sayıda nasıl bir değişiklik olur?(azalma –artma durumuna göre)
3. 531 sayısındaki onlar basamağındaki rakam 2 azalır, yüzler basamağındaki rakam 3 artarsa oluşan yeni sayı kaç olur?

4. Üç basamaklı en büyük çift doğal sayıdan 359 sayısını çıkarırsak hangi sayıyı buluruz?
5. Yüzler basamağında 4, onlar basamağında en büyük bir basamaklı sayı, birler basamağında 7 bulunana sayının 273 fazlası kaçtır?

6. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı en küçük doğal sayının farkı kaç olur?
7. Üç basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en küçük çift sayının farkı kaçtır?
8. Üç basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en büyük tek sayının farkı kaçtır?

9. Dört basamaklı en küçük sayı ,üç basamaklı en büyük sayıdan kaç fazladır?
10. Üç basamaklı en küçük tek sayı 70 ‘e yuvarlanan en küçük sayıdan kaç fazladır?