8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- Kaza ve Kader Kavramlarını Açıklayınız.
2- Zekat Nedir? Kimlere Farzdır? Hangi Mallardan Ne Kadar ve Kimlere Verilir? Araştırınız.
3- Fitir Sadakası (Fitre) Hakkında Bilgi Veriniz.
4- Bir Kâbe Maketi Yaparak, Mescid-i Haram Çevresinde bulunan kutsal yerleri gösteriniz.
5- Sevgi ve Merhamet Örneği Olan Hz. Yusuf’un hayatını araştırınız.
6- İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar hangileridir? Ayet ve hadislerle açıklayınız.
7- İlahi Dinler (hangileridir? Her dini temel özellikleriyle kısaca açıklayınız.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevi Konuları

1- Oruç ile ilgili kavramlar nelerdir? Orucu bozan durumlar nelerdir?
2- Hz. Adem Kıssasını araştırarak; bizlere verilen temel mesajların neler olduğunu yazınız.
3- Melekler ve Ahiret inancı ile ilgili kavramların araştırınız ve anlamlarını açıklayınız.
4- Hz.Peygamber (sav)’in güzel ahlakı anlatan olaylardan örnekler veriniz.
5- Ahırete imanın fert ve toplum hayatındaki önemini açıklayınız
6- İslam Düşüncesinde ki Tasavvufi Yorum Biçimleri Hangileridir? Alevilik-Bektaşilik Hakkında Bilgi Veriniz.
7- İslam Düşüncesinde ki yorum biçimlerinden İnançla (İtikadi) ilgili yorumlar hakkında bilgi veriniz.
8- İslam Düşüncesinde ki yorum biçimlerinden Ameli (Fıkhi) yorumlar hakkında bilgi veriniz.
9- Doğruluk ve doğru sözlülük konusunda Peygamberimizin hadislerinden örnekler vererek, sosyal yaşam bakımından önemini açıklayınız.
10- İnfak ne demektir? Kur’an dan Ayetlerle örneklendiriniz

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Proje Ödevleri