Denklem Problemleri 7. Sınıf Matematik

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

1-)Hangi sayının 3 katı 12’dir?

2-)Hangi sayının 7 fazlası 13 eder?
3-)Hangi sayının 2 katının 9 fazlası 25 eder?
4-)Hangi sayının 7 katının 20 eksiği 15 eder?
5-)Hangi sayının 2 eksiğinin 5 katı 20 eder?
6-)Hangi sayının 10 fazlasını 3 katı 42 eder?
7-)12 eksiği 60 olan sayı kaçtır?

😎 5 fazlası 21 olan sayı kaçtır?
9-) Ardışık iki sayının toplamı 17 ise bu sayılardan büyük olanı bulunuz.

10-) Ardışık üç sayının toplamı 42 ise ortanca sayı kaçtır?

11-) Ardışık üç tek sayının toplamı 69 ise büyük sayı kaçtır?

12-) Ardışık üç çift sayının toplamı 54 ise en küçük sayı kaçtır?

13-) İki katı ile beş katının toplamı 56 olan sayı kaçtır?

14-) Bir sayının 4 katından kendisini çıkardığımızda elde ettiğimiz sayı 27 ise bu sayı kaçtır?
15-) Cumali’nin yaşının 4 eksiğinin 2 katı 24 ise, Cumali kaç yaşındadır?
16-) Yarısı 11 olan sayı kaçtır?
17-) Çeyreği 24 olan sayı kaçtır?

18-) İki sayıdan biri diğerinin 3 katından 5 eksiktir. Bu iki sayının toplamı 51 ise,küçük sayı kaçtır?
19-) Hangi sayının 3 katının 5 eksiği, aynı sayının 2 katının 3 fazlasına eşiitir?
20-) İbrahim 4 yaşında, Tunay 14 yaşındadır. Kaç yıl sonra Tunay’ın yaşı İbrahim’in yaşının 2 katı olur?