Çevremizdeki Işık Ve Sesler Özet 3. Sınıf Fen Bilimleri

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER KONU ÖZETİ

Karanlıkta görebilir miyiz?

Gündüz gözlerimizi kapadığımızda gördüğümüz yalnızca karanlıktır. Gözlerimizi açtığımızda ışığı ve çevremizdeki cisimleri görürüz. Çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan ışıktır. Varlıkları daha iyi görebilmemiz için bulunduğumuz ortam yeterince aydınlatılmalı. Cisimleri görebilmemiz için; cisim ışık yaymalı ya da cisim, üzerine düşen ışığı bize yansıtmalıdır.

Geceleri gün ışığı olmadığı için ampul, mum el feneri gibi aydınlatma araçları kullanılır. Aydınlık ortamlarda görme nettir. Işık ne kadar azalırsa görmede o oranda azalarak görme zorlaşır. Işık tamamen azalırsa görmede gerçekleşmez.

Not: Görebilmek için mutlaka ışığa ihtiyacımız vardır.

Çevremizde Işık Kaynakları

Işık yayarak çevresini aydınlatan cisimlere ışık kaynağı denir. Güneş, yıldızlar, mum, kandil, meşale, ampul ışık sacarak görmemizi sağlayan ışık kaynaklarıdır. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.

1) Doğal Işık Kaynakları:
Başta güneş olmak üzere diğer yıldızlar, şimşek, canlılardan ateş böceği, denizin derinliklerinde yaşayan bazı balıklar doğal ışık kaynaklarındandır. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayarlar. Işığı kendileri üretirler. En büyük ışık kaynağı güneştir. Cisimleri güneşin yaydığı ışık sayesinde görürüz.

2) Yapay ışık kaynakları:

Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarfından üretilen ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir. Ampul, mum, el feneri, trafik ışıkları gibi cisimler insanlar tarafından yapıldığı için yapay ışık kaynağı olarak adlandırılır.
Güneşten aldığı ışığı yansıtan, gece belli bir oranda aydınlık sağalayan ay, bir ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı yansıtır. Tıpkı bir ayna gibi ya da trafik kazalarında kaza olduğunu belirten reflektör gibi  sadece yansıtma yapıp ışık kaynağı değillerdir.

NOT: Işık kaynakları yalnızca görmemizi sağlamaz, aynı zamanda ısınmamızı da sağlar.