2016-2017 10. Sınıf Matematik Müfredatı

1. ÜNİTE: VERİ, SAYMA VE OLASILIK

SAYMA

Sıralama ve Seçme

Toplama ve Çarpma Prensipleri .

Nesnelerin Dizilişleri

Faktöriyel ve Permütasyon

Kombinasyon

Kombinasyonun Özellikleri

Pascal Özdeşliği ve Pascal Üçgeni

Binom Açılımı

OLASILIK

Koşullu Olasılık

Koşullu Olasılık

Bağımlı ve Bağımsız Olaylar

Bileşik Olayların Olasılıkları

2. ÜNİTE SAYILAR VE CEBİR

FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI

Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

Simetri Dönüşümleri ve Fonksiyon Grafikleri

y = f(x) + b Dönüşümü

y = f(x – a) Dönüşümü

y = k.f(x) Dönüşümü

y = f(kx) Dönüşümü

Çift ve Tek Fonksiyonlar

Fonksiyonlarda Dört İşlem

Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Çarpma İşlemi

Bölme İşlemi

Bir Fonksiyonun Bir Gerçek Sayı ile Çarpımı

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi

Bir Fonksiyonun Bileşke İşlemine Göre Tersi

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İki Nicelik Arasındaki ilişkinin Fonksiyon Kavramıyla Açıklanması

3. ÜNİTE GEOMETRİ

ANALİTİK GEOMETRİ

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Bir Doğru Parçasını Belli Bir Oranda (İçten veya Dıştan) Bölen Noktanın Koordinatları

Analitik Düzlemde Doğru Denklemi ve Denklemi Verilen İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Doğrunun Denklemi

Doğrunun Eğimi

Eğimi ve Bir Noktası Bilinen Doğrunun Denklemi

İki Noktası Bilinen Doğrunun Denklemi

Eksenlere Paralel ve Orijinden Geçen Doğrular

İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı

DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

Dörtgenler ve Özellikleri

Dörtgenin Temel Elemanları

Dörtgenin Alanı

Özel Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Dikdörtgen

Eşkenar Dörtgen

Kare

Deltoid

Özel Dörtgenlerin Alan Bağıntıları

Paralelkenarın Alanı

Dikdörtgenin Alanı

Eşkenar Dörtgenin Alanı

Karenin Alanı

Deltoidin Alanı

Dörtgenlerin Alan Bağıntılarının Modellenmesi ve Problem Çözmede Kullanılması

Çokgenler

Çokgen ve Çokgende Açılar

4. ÜNİTE SAYILAR VE CEBİR

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FONKSİYONLAR

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Çözümü

Karmaşık Sayılar

Karmaşık Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi

Karmaşık Sayılarda Çarpma İşlemi

Karmaşık Sayılarda Bölme İşlemi

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Kökleri ile Katsayıları Arasındaki İlişkiler

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

POLİNOMLAR

Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Polinom Kavramı

Sabit Polinom, Sıfır Polinomu ve İki Polinomun Eşitliği

Polinomlar Kümesinde İşlemler

Bir Polinomun Başka Bir Polinoma Bölümünden Kalan

Polinomun Tam Sayı Kökleri

Polinomlarda Çarpanlara Ayırma

Bir Polinomu Çarpanlarına Ayırma

Ortak Çarpan Parantezine Alma Yoluyla Çarpanlarına Ayırma

Özdeşlikler Yardımıyla Çarpanlarına Ayırma

Terim Ekleme ve Çıkarma Yöntemiyle Çarpanlara Ayırma

Değişken Değiştirme Yöntemi ile Çarpanlarına Ayırma

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Rasyonel İfade Kavramı ve Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

Polinom ve Rasyonel Denklemler ile İlgili Uygulamalar

5. ÜNİTE GEOMETRİ

ÇEMBER VE DAİRE

Çemberin Temel Elemanları

Çemberlerde Teğet, Kiriş, Çap ve Yay Kavramları

Çemberde Kirişin Özellikleri

Çemberde Açılar

Çemberde Merkez, Çevre, İç, Dış ve Teğet-Kiriş Açıları

Çemberde Teğet

Çemberde Teğetin Özellikleri

Dairenin Çevresi ve Alanı

Dairenin Çevresini ve Alanını Veren Bağıntılar ve Uygulamalar

GEOMETRİK CİSİMLER

Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

Dik Prizma ve Dik Piramit

Dik Dairesel Silindir ve Dik Dairesel Koni

Küre

Katı Cisimlerin Modellenmesi ve Problem Çözmede Kullanılması

Teknolojik Ürünlerin Hayatımıza Etkileri 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN HAYATIMIZDAKİ ETKİLERİ

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarının karşısına “ √ ” koyun

1- Teknolojik ürünlerin yanlış kullanımı sonucu hangileri oluşur?

cats

2- Geri dönüşüm kutusuna atılacaklar arasında hangileri bulunur?

cats

3- Aşağıdaki teknolojik ürünlerin kullanıcılara faydası ve zararlarına birer örnek verin.

cats

Teknolojik ürünlerin hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçektir. Ancak onlar, doğru  kullanılmadıkları zaman insanlara ve çevreye büyük zararlar da verebilirler. Aşağıda bazı teknolojik ürünler verilmiştir. Bu ürünlerin özelliklerini örnekteki gibi gösterin.

cats

Özel İsimler 1. Sınıf Türkçe

İSİMLER

Canlı ve cansız tüm varlıları karşılayan sözcüklere isim denir.

Özel İsimler

Dünyada tek olan, benzeri bulunmayan varlıkların isimlerine özel isim denir.

Başlıca Özel İsimler:

Kişi ad ve soyadları: Atatürk, Arda Turan, Pepe, Ali…

Ülke ve şehir isimleri: Türkiye, Çin, İstanbul, Konya…

Ova, deniz, ırmak isimleri: Akdeniz, Ağrı Dağı, Muş Ovası, Kızılırmak,

Mahalle, cadde ve sokak isimleri: Alibey Mahallesi, Okul Caddesi, Deniz Sokağı

Dil ve din isimleri: Türkçe, İslamiyet, Budist, Japonca…

Ulus (Millet) isimleri: Türk, Fransız, İngiliz, Japon

Kurum ve kuruluş isimleri: Türk Dil Kurumu, Türkiye Satranç Federasyonu, Gazi İlkokulu,

Hayvanlara verilen İsimler: Minnoş, Boncuk, Karabaş

Kitap, gazete, dergi isimleri: Nutuk, Türkiye Gazetesi, Nokta Dergisi,

NOT:

{ Özel isimler her zaman büyük harfle başlar.

{ Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. (Örnek: Ali’nin, Türkiye’ye, Kadir’in, Akdeniz’e )