Bölme İşlemi Testi 3. Sınıf Matematik

1- Lokantaya giden 5 arkadaşa 55 lira hesap geliyor.5 arkadaş toplam 5 lirada bahşiş vererek hesabı eşit paylaştıklarına göre her biri kaçar lira ödemiştir?

A-11 TL B-1TL C-12TL

2- 3 katlı rafa 78 kitap dizilecektir. Bunlar-dan 14 tanesi 1. Rafa dizildi.Kalan kitapları diğer raflara eşit paylaştırırsak her rafa kaç kitap dizilir?

A-26 kitap B-36 kitap C-31 kitap

3- 40 kişilik 3D sınıfı sekizer kişilik gruplara ayrıldı.Sınıfımızda kaç grup vardır?

A-5 grup B-6 grup C-3 grup

4- 6 katlı ve her katında 10 tane cam olan bir binanın her gün 3 camı temizleniyor. Camların tamamı kaç günde temizlenir?

A- 5 günde B-10 günde C-20 günde

5-Arkadaşlarımızla takım kurarak maç yapmak istiyoruz. Bizim sınıftan 7, Ahmetlerin sınıfından 4, İbrahimlerin sınıfından 5 çocuk geldi. Oyuncu sayıları eşit iki takım kuracağız. Takımlar kaçar kişi olur?

A- 16 kişi B-8 kişi C-4 kişi

6- Okul gezisine 3.Sınıflardan 33, 8.sınıflar-dan 19 öğrenci katıldı. Geziye 4 öğretmen geldi. Gezi için 4 otobüs tutuldu. Otobüslere binen kişi sayısı eşit olmak üzere bir otobüse kaç kişi binmiştir?

A- 13 kişi B-14 kişi C-15 kişi
7- Ayşe ,54 sayfalık öykü kitabının 12 sayfa-sını okudu.Ayşe kitabının kalan kısmını her gün 6 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir?

A- 5 günde B-6 günde C-7 günde

8-Sınıfımızı süslemek için 60 tane balon getirdik. Balonlardan 8 tanesi patladı. Kalan balonları 4 gruba ayırdık.Her grupta kaç balon bulunur?

A- 10 balon B-11 balon C-13 balon

9- Destesi 20 TL olan güllerden 2 tane alan bir kişi kaç lira öder?

A-2 TL B-4 TL C-6 TL

10- Bir terzi 65 metre kumaşın 15 metresini satıyor. Kalan kumaşı ise 5 eşit parçaya ayırarak satıyor. Her bir parça kaç metredir?

A-5 metre B-10 metre C-15 metre

11-Markete yeni getirilen 7 düzine bardak her rafa eşit sayıda 7 rafa diziliyor.Her rafa kaç bardak dizilmiştir?

A-12 bardak B-10 bardak C-15 bardak

12- 39 şekerin 7 tanesini anneme, kalanının yarısını kardeşime verdim. Kardeşime verdi-ğim şeker sayısını bulunuz.

A-12 şeker B-14 şeker C-16 şeker

13- Annem 84 TL ye olan yemek takımını 4 ay taksitle aldı. Annem her ay yemek takımına kaç TL taksit ödeyecektir?

A-12 ay B-10 ay C-11 ay