Bölme İşlemi Gerektiren Problemler 3. Sınıf Matematik

Soru 1) 28 sayısının 15 katının sayı değeri toplamını bulunuz.

Soru 2) 8 katlı bir apartmanın her katında 4 daire vardır. Her dairede 16 kişi yaşadığına göre apartmanda yaşayan toplam kişi sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

Soru 3) Elliye yuvarlanabilen en küçük sayı ile en büyük sayının çarpımını bulunuz.

Soru 4) 175 fındığı 5 kişiye eşit olarak pay edecek olsam her birine düşen fındık sayısını en yakın onluğa yuvarlayınız.

Soru 5) 92 kiloluk un çuvalını 4 ‘ er kiloluk poşetlere koymayı düşünüyorum. Her bir poşet 3 TL olduğuna göre poşet için kaç TL ödemem gerekiyor ?

Bölme İşlemi Gerektiren Problemler 3. Sınıf Matematik

Ayşe Hanım 248 cevizi 4 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Buna göre her bir çocuk kaç ceviz alır?

252 adet peynir 6 rafa eşit olarak dizilecektir. Buna göre her rafta kaç tane peynir olur?

Bir karenin çevresi 172 cm’ dir. Buna göre bir kenarı kaç cm’ dir?

Bir kümesteki tavukların ayak sayısı 132’dir. Bu kümeste kaç tavuk vardır?

Hayvanat bahçesindeki zürafaların ayak sayısı 136’dır. Hayvanat bahçesinde kaç zürafa vardır?

3 kasada 144 elma varsa, bir kasada kaç elma vardır?

135 sayfalık kitabı 5 günde eşit sayfa okuyarak bitiren Ali, günde kaç sayfa kitap okumuştur?

Musa 96 sayfalık bir kitabın her gün 4 sayfasını okuyor. Musa kitabı kaç günde bitirir?

Hazırlayan: Tahsin Tanyıldız