Aritmetik Ortalama 5. Sınıf Matematik

Soru 1) Dila, 1. gün 11, 2. gün 4 , 3. gün 9 sayfa kitap okudu. üç gün boyunca okuduğu kitap sayfasının ortalamasını bulunuz.

Soru 2) Buğra pazartesi 45 , Salı 80 ve çarşamba günü 55 soru çözdü. Buğra’nın çözdüğü ortalama soru sayısının çeyreği kaça eşittir ?

Soru 3) Mehmet Ali , 1. gün 10 , 2. gün 30 simit sattı. 3. ve 4. günün sonunda sattığı simitlerin ortalaması 25’tir. 3. gün sattığı simit sayısı , 4. günün 2 katına eşit olduğuna göre 3. ve 4. gün sattığı ceviz sayısını bulunuz.

Soru 4) Bir çıkarma işleminde eksilen 15 artar , çıkan 8 azalırsa fark nasıl değişir ? ( Terim adlarını yazınız.)
Soru 5)Bir çıkarma işleminde eksilen 10 azalır ,çıkan 5 azalırsa fark nasıl değişir ? ( Terim adlarını yazınız.)
Soru 6) Bir çıkarma işleminde eksilen 12 azalır ,çıkan 10 artarsa fark nasıl değişir ? ( Terim adlarını yazınız.)
Soru 7) 20 ile 40 arasında kaç sayı vardır ?

Soru 8)150 ile 550 arasında kaç sayı vardır ?
Soru 9) 23 ile 47 arasında kaç sayı vardır ?
Soru 10) 37 ile 99 arasında kaç tane TEK SAYI vardır ?
Soru 11) 42 ile 156 arasında kaç tane ÇİFT SAYI vardır ?
Soru 1) 2 x 5 > F + 4 ifadesinde Y yerine yazılabilecek rakamların toplamını bulunuz.

Soru 2) A + 5 > 8 X 5 İfadesinde A yerine yazılabilecek en büyük tek sayı ile en büyük çift sayının toplamını bulunuz.

Soru 3) K – 2 > 20 ifadesinde K yerine yazıla bilecek en küçük tek ve çift sayıları bulunuz.

Soru 4) 35 + ( 4 X K ) < 47 ifadesinde K yerine yazılabilecek en büyük tek ve çift sayının çarpımını bulunuz.
Soru 5) F +10 > 45 X 3 ifadesinde F yerine yazılabilecek en küçük çift sayının yarısını bul.

Soru 6) H – 45 < 25 X 4 İfadesinde H yerine yazılabilecek en büyük çift sayının 8 fazlasının çeyreğinin sayı değeri toplamını bulunuz.
Soru 7) Bir eş kenar üçgen şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 3 düzineye eşittir. Çevresini 3 sıra tel ile çevirmek isteyen Havin’in evinde de 150 m tel vardır. Daha kaç dam tel almalıdır ?

Soru 8) Bir bölme işleminde Bölünen 110 , bölüm 10 ise bölen kaçtır ? ( Terim adlarını yazınız.)

Soru 9) Dönerci Ezgi , bir kampanya başlatıyor. 3 döner alana 2 döner bedava diyor. Bunu duyan Cihan , Ezgi’deki 30 döneri de alıp 200 TL ödüyor. Dönerin tanesi 7 TL olduğuna göre Cihan’ın parasının üstü kaç TL olur ?

Soru 10) Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 8000 cm’dir. Çevresinde 12 tur atan Ferhat toplam kaç km yol gider ?