Ardışık Sayılarla Problemler 4. Sınıf Matematik

ARDIŞIK DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ ALIŞTIRMALAR

1-Toplamları 177 eden ardışık tek üç sayı hangi doğal sayılardır?

cats

4-Ardışık çift dört sayının toplamı 204 dür. Buna göre bu çift sayılar hangi sayılardır?

cats