Alfabetik Sıralama Etkinlik 4. Sınıf Türkçe

ALFABETİK SIRALAMA

Alfabemiz 29 harften oluşur. Noktalı yerleri verilmeyen harflerle tamamlayalım.

cats

Aşağıda verilmiş olan kelimeleri alfabetik sıraya koyunuz

cats

1) “ceket, kiraz, demir, güneş”
Yukarıdaki kelimeler sözlük sırasına göre  sıralandığında hangisi ilk sırada yer alır?

A) ceket B) demir C) güneş D) kiraz

2) “ sıra, para, kara, çıra”

Yukarıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında hangisi son sırada yer alır?

A) para B) kara C) çıra D) sıra

3) “ olay, uzun, elek, incir”
Yukarıdaki kelimeler sözcük sırasına  göre sıralandığında hangisi ikinci sırada yer alır?

A) uzun B) elek C) incir D) olay

4) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır?

A) muz B) kümes
C) pirinç D) tarla

5) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?

A) leylek B) lokma
C) lüfer D) lale

6) Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında hangisi sondan ikinci sırada yer alır?

A) Hakan B) Harun
C) Hasan D) Hamit

7) Aşağıdakilerden hangisi sözlükte daha önce yer alır?

A) kum B) kumluk
C) kumaş D) kuzu

8) Atasözleri sözlüğünü sırasıyla incelemeye başlayan Orhan aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle daha önce karşılaşır?

A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Sakla samanı gelir zamanı.
D) Her horoz kendi çöplüğünde öter.

9) I. karga II. kedi
III. kuzu IV. koyun

Ömer yukarıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralamıştır. Hangi kelimeler yer değiştirilirse yapılan hata düzeltilmiş olur?

A) II – III B) I – II
C) II – IV D) III – IV

10) Aşağıdaki deyimlerden hangisi deyimler sözlüğünde diğerlerine göre son sırada yer alır?

A) eli kulağında B) eli uzun
C) eli bol D) eli sıkı

11) düdük, dümen, ………………………, düzen

Yukarıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) düzgün B) dönek
C) dünya D) duman

12) I- tembel II- temiz III- temel

Yukarıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında sıralama nasıl olur?

A) I – II – III B) III – I – II
C) III – II – I D) I – III – II