Açı Ve Çevre Problemleri 4. Sınıf Matematik

4-F SINIFI ÇALIŞMA KAĞIDI

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterimize yapalım.

1-Saat 3 iken akrep ile yelkovanın oluşturduğu açı kaç dercedir?Şekil çizerek gösteriniz.

2-Bir dik açı ile bir dar açının toplamı 145 derecedir.Dar açı kaç derecedir?

3-Bir dik açı, doğru açı ve tam açının toplamı nedir?

cats

5-İki basamaklı en büyük doğal sayı ile bir basamaklı en büyük doğal sayının çarpımı kaçtır?

6- 5 düzine ile 3 düzinenin farkı kaçtır?

7-Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının 3 katıdır.Sınıfta 44 öğrenci olduğuna göre kız öğrenci sayısı kaçtır?

8- Babası Mehmet’ten 30 yaş büyüktür.Mehmet 8 yaşında olduğuna göre 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

9- 3 katı 120 olan sayının yarısı kaçtır?

10-Bir terzi 256 tane gömleği 8 günde bitirmek istiyor.Günde kaç gömlek dikmelidir?