2019-2020 9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

1) ATATÜRK’ÜN TARİHE İLGİSİ NEYDİ? ATATÜRK HANGİ KİTAPLARI OKUDU?
2) HALİL İNALCIK’IN TÜRK TARİHİNE KATKILARI NE OLMUŞTUR? HALİL İNALCIK KİMDİR?
3) ARKEOLOJİ NEDİR? DÜNYA TARİHİNDE ARKEOLOJİNİN ÖNEMİ NEDİR? DÜNYANIN VE TÜRKİYE’ NİN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK ORTAMLARI NERESİDİR?(BU ÖDEV BİR ARKEOLOJİ DERGİSİ İLE BİRLİKTE YAPILACAK)
4) OSMANLIDA ARKEOLOJİ VE OSMAN HAMDİ BEY
5) BUZ ADAM ÖTZİ KİMDİR? NEMRUT DAĞININ GİZEMİ NEDİR? TERRAKOTTA ORDUSU NEDİR? İNKA MUMYALARININ GİZEMİ…(BU DÖRT ÖDEVİN HEPSİ YAPILIP TOPLAM BİR ÖDEV SAYILACAK)
6) TÜRK VE YABANCI ULUSLARIN PARALARI, PARALARIN ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KİŞİLERİN VE OLAYLARIN TANITIMI.
7) TRUVA KENTİ, TRUVA EFSANELERİ,TRUVA SAVAŞLARI…
8) ANADOLU’NUN İLK İNSANLARI,İLK YERLEŞİM YERLERİ,ÇATALHÖYÜK,GÖBEKLİ TEPE VB..
9) SÜMER MEDENİYETİ(TARİH SÜMERDE BAŞLAR KİTABIYLA BİRLİKTE)
10) MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ’IN TARİH KİTAPLARINDAN “SÜMERLİLERDE TUFAN – TUFAN’DA TÜRKLER” VEYA “İBRAHİM PEYGAMBER – SÜMER YAZILARINA VE ARKEOLOJİK BULUNTULARA GÖRE” ADLI KİTAPLARDAN BİRİNİN ÖZETİ.
11) MISIR UYGARLIĞI: PİRAMİTLER, MUMYALAMA, FİRAVUNLAR, MISIR TANRILARI…
12) ALTIN ELBİSELİ ADAM, OĞUZ KAĞAN DESTANI, ERGENEKON DESTANI, ORHUN ABİDELERİ…(BU DÖRT ÖDEVİN HEPSİ YAPILIP TOPLAM BİR ÖDEV SAYILACAK)
13) HERODOT TARİHİ
14) ÇİN UYGARLIĞI (BAŞLANGIÇTAN MANÇU HANEDANLIĞINI SONUNA KADAR 1911)
15) İSRAİLOĞULLARI:FİLİSTİN’DEKİ YAŞAMLARI,SÜRÜLMELERİ,GÜNÜMÜZE KADAR OLAN SERÜVENLERİ
16) KUDÜS KENTİ: KUDÜS KENTİNİN TARİHİ,KUDÜS VE HAÇLI SEFERLERİ,KUDÜS VE OSMANLILAR…
17) MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ’IN TARİH KİTAPLARINDAN “HİTİTLER VE HATTUŞA – İŞTAR’IN KALEMİNDEN” KİTABININ ÖZETİ
18) YUNAN UYGARLIĞI: EGE DENİZİNİN HER İKİ YAKASINDAKİ YUNAN UYGARLIĞI İZLERİ,BİLİM İNSANLARININ YAŞAMLARI,FELSEFE VE MATEMATİKLE İLİŞKİLERİ,PERSLERLE OLAN SAVAŞLARI VB…
19) ROMA UYGARLIĞI: ROMA DEVLETİNİN BAŞLANGICINDAN, BATI ROMA İMP.’NUN YIKILIŞINA KADAR.
20) SPARTAKÜS KİMDİR,SPARTAKÜS AYAKLANMASI NEDİR?
21) BERGAMA KRALLIĞI

 

22) GÜNÜMÜZDE UYGUR TÜRKLERİ(ATLAS DERGİSİNİN İLGİLİ SAYISI İLE BİRLİKTE ARAŞTIRILACAK)
23) ATİLLA (HAYATINI ANLATAN BİR KİTAP EŞLİĞİNDE ARAŞTIRILACAK)
24) FEODAL SİSTEM: NASIL VE HANGİ KOŞULLARDA OLUŞTU, SENYÖR VE VASSAL İLİŞKİSİNİN DETAYLARI NEDİR,SİSTEM NASIL YIKILDI,ŞÖVALYELİK NEDİR?)
25) HAZARLAR KİMDİR? HAZARLARIN TARİHİ.
26) MACARLAR TÜRK MÜDÜR?
27) KUMANLAR
28) OĞUZLAR(ATLAS DERGİSİNİN İLGİLİ SAYISI İLE BİRLİKTE ARAŞTIRILACAK)
29) TÜRKLER NEDEN VE NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR?
30) HZ. MUHAMMEDİN HAYATI
31) İSLAMİYET’İN ORTAYA ÇIKIŞI:BAŞLANGIÇTAN,HZ. MUHAMMEDİN ÖLÜMÜNE DEĞİN)
32) KERBELA OLAYI
33) ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ VE İSPANYADA İSLAM UYGARLIĞININ ETKİLERİ
34) ABBASİLER DÖNEMİNDE BİLİM,SANAT,FELSEFE ALANINDA GELİŞMELER AYRINTILARIYLA İRDELENECEK.
35) TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ:KISA YAŞAM ÖYKÜLERİ VE YAPTIKLARI İŞLER, ESERLERİ…
36) BATINİLİK VE HASAN SABAH
37) ANADOLU’NUN FETHİ,ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ:ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ DAHİL,BU DEVLETİN YIKILIŞINA KADAR OLAN DÖNEMDE ANADOLU’DA NELER YAPILDI;ESERLER,YAPILAR,HALKIN YAŞAMI…
38) HAÇLI SEFERLERİ: BU ÖDEV “CENNETİN KRALLIĞI” FİLMİ EŞLİĞİNDE YAPILACAKTIR.
39) MOĞOLLAR VE CENGİZ HAN
40)BURSA’NIN ANTİK ÇAĞ TARİHİ (KLOZAMENAİ)
41) BURSA’DAKİ MÜZELERİN ARAŞTIRILMASI:FOTOĞRAFLAR EŞLİĞİNDE ESERLERİN TANITIMI YAPILACAK.
42) ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİNDE VE UÇBEYLİKLERİNDE DENİZCİLİK VE ÇAKA BEY
43) TÜRKLERİN ANADOLU’YA GELDİĞİ DÖNEMDE; ANADOLU’NUN SİYASİ, EKONOMİK, TOPLUMSAL DURUMU (KISACA BİZANS TARİHİ)
44) TARİH ÖĞRENMENİN ÖNEMİ, ATATÜRK’ÜN TARİH ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM, TÜRK TARİH KURUMUNUN KURULUŞU, ATATÜRK’ÜN BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARI
NOT: MÜFREDAT PROGRAMINA UYGUN OLMAK KOŞULUYLA MAKET VE ALBÜM HAZIRLANACAK KONULAR VE ÖĞRENCİLERDEN GELEN YENİ PROJELER SEÇİLEBİLİR.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Ödevi Konuları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Proje Ödevi Konuları

2017-2018 9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

9. SINIF TARİH PROJE ÖDEVİ KONULARI 2017-2018

1) Atatürk’ün tarihe ilgisi neydi? Atatürk hangi kitapları okudu?
2) Halil İnalcık’ın Türk tarihine katkıları ne olmuştur? Halil İnalcık kimdir?
3) Arkeoloji nedir? Dünya tarihinde arkeolojinin önemi nedir? Dünyanın ve Türkiye’ nin önemli arkeolojik ortamları neresidir?(bu ödev bir arkeoloji dergisi ile birlikte yapılacak)
4) Osmanlıda arkeoloji ve Osman Hamdi Bey
5) Buz Adam Ötzi Kimdir? Nemrut Dağının Gizemi Nedir? Terrakotta Ordusu Nedir? İnka Mumyalarının Gizemi…(bu dört ödevin hepsi yapılıp toplam bir ödev sayılacak)
6) Türk ve yabancı ulusların paraları, paraların üzerindeki önemli kişilerin ve olayların tanıtımı.
7) Truva kenti, Truva efsaneleri,Truva savaşları…
8) Anadolu’nun ilk insanları,ilk yerleşim yerleri,Çatalhöyük,Göbekli tepe vb..
9) Sümer medeniyeti(Tarih Sümerde Başlar Kitabıyla birlikte)
10) Muazzez İlmiye Çığ’ın tarih kitaplarından “Sümerlilerde Tufan – Tufan’da Türkler” veya “İbrahim Peygamber – Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre” adlı kitaplardan birinin özeti.
11) Mısır uygarlığı: Piramitler, Mumyalama, Firavunlar, Mısır Tanrıları…
12) Altın Elbiseli Adam, Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı, Orhun Abideleri…(bu dört ödevin hepsi yapılıp toplam bir ödev sayılacak)
13) Herodot Tarihi
14) Çin uygarlığı (Başlangıçtan Mançu hanedanlığını sonuna kadar 1911)
15) İsrailoğulları:Filistin’deki yaşamları,sürülmeleri,günümüze kadar olan serüvenleri
16) Kudüs kenti: Kudüs kentinin tarihi,Kudüs ve Haçlı Seferleri,Kudüs ve Osmanlılar…
17) Muazzez İlmiye Çığ’ın tarih kitaplarından “Hititler ve Hattuşa – İştar’ın Kaleminden” kitabının özeti
18) Yunan uygarlığı: Ege denizinin her iki yakasındaki Yunan uygarlığı izleri,bilim insanlarının yaşamları,felsefe ve matematikle ilişkileri,Perslerle olan savaşları vb…
19) Roma uygarlığı: Roma devletinin başlangıcından, Batı Roma İmp.’nun yıkılışına kadar.
20) Spartaküs kimdir,Spartaküs ayaklanması nedir?
21) Bergama Krallığı
22) Günümüzde Uygur Türkleri(Atlas dergisinin ilgili sayısı ile birlikte araştırılacak)
23) Atilla (Hayatını anlatan bir kitap eşliğinde araştırılacak)
24) Feodal Sistem: Nasıl ve hangi koşullarda oluştu, senyör ve vassal ilişkisinin detayları nedir,sistem nasıl yıkıldı,şövalyelik nedir?)
25) Hazarlar kimdir? Hazarların tarihi.
26) Macarlar Türk müdür?
27) Kumanlar
28) Oğuzlar(Atlas dergisinin ilgili sayısı ile birlikte araştırılacak)
29) Türkler neden ve nasıl Müslüman oldular?
30) Hz. Muhammedin hayatı
31) İslamiyet’in ortaya çıkışı:Başlangıçtan,Hz. Muhammedin ölümüne değin)
32) Kerbela Olayı
33) Endülüs Emevi devleti ve İspanyada İslam uygarlığının etkileri
34) Abbasiler döneminde bilim,sanat,felsefe alanında gelişmeler ayrıntılarıyla irdelenecek.
35) Türk-İslam bilginleri:Kısa yaşam öyküleri ve yaptıkları işler, eserleri…
36) Batınilik ve Hasan Sabah
37) Anadolu’nun fethi,Anadolu’nun Türkleşmesi:Anadolu Selçuklu devleti dahil,bu devletin yıkılışına kadar olan dönemde Anadolu’da neler yapıldı;eserler,yapılar,halkın yaşamı…
38) Haçlı Seferleri: Bu ödev “Cennetin Krallığı” filmi eşliğinde yapılacaktır.
39) Moğollar ve Cengiz Han
40) Urla’nın antik çağ tarihi (klozamenai)
41) İzmir’deki Müzelerin araştırılması:Fotoğraflar eşliğinde eserlerin tanıtımı yapılacak.
42) Anadolu Selçuklu Devletinde ve uçbeyliklerinde denizcilik ve Çaka Bey
43) Türklerin Anadolu’ya geldiği dönemde; Anadolu’nun siyasi, ekonomik, toplumsal durumu (kısaca Bizans Tarihi)
44) İzmir’in Tarihi:Kemeraltı nasıl oluştu,Kadifekale,Gavur İzmir neresidir?İzmirdeTürkler,Yahudiler,Ermeniler,Levan tenler ve Rumlar
45) Tarih öğrenmenin önemi, Atatürk’ün Tarih öğretimine verdiği önem, Türk Tarih Kurumunun Kuruluşu, Atatürk’ün bu konudaki çalışmaları

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-tarih-proje-konulari-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-3-tarih-proje-konulari-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-tarih-proje-odevi-konulari-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları[/button]