Lise 1 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

 1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10p)
 2. En az 1000 monomerin bağlanmış haline …………………… denir.
 3. Aminoasitlerin su ayrılarak birleşmesi sonucu ..………………… oluşur.
 4. Çelik tencere …………………….. örnektir.
 5. Dehidratasyon olayının tersi ……………………..dir
 6. Turnusol kağıdını asitler …………….., bazlar ise ………………. boyar.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (10p)
 2. Yükseltgen bir madde elektron verir. (…..)
 3. Benzen aromatik bir hidrokarbondur. (……)
 4. Reaktif maddeler tepkimelere karşı isteksizdir. (..…)
 5. C2H4 , CCl4 , CO2 gibi bileşikler organiktir. (……..)
 6. Anorganik bileşikler genellikle kokusuzdur. (……..)

 

 1. Aşağıdaki tabloda verilen tepkimeleri denkleştirerek tepkime türlerini yazınız. (10p)
TEPKİME Tepkime Türü
   C6H12O  +    O2  →    CO2     +    H2O  
   KClO3   →    KCl    +     O2  
   H3PO4 +   Ca(OH)2 →  Ca3(PO4)2  +    H2O  
    N2      +    H2  →     NH3  
   Cu  +   H2SO4  →  CuSO4   +   SO2  +  H2O  

 

 1. Aşağıda verilen karışımların ait olduğu türü işaretleyiniz.. (10p)
KARIŞIM Çözelti Süspansiyon Emülsiyon Aeresol Koloit
Altın bilezik          
Duman          
Süt          
Türk kahvesi          
Benzin – su          

 

 1. Aşağıdaki olayların fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduklarını karşılarına işaretleyiniz?  (10p)  
DEĞİŞİM Fiziksel Değişme Kimyasal Değişme
Kırağı oluşumu    
İyodun süblimleşmesi    
Sütün ekşimesi    
Oksijenin suda çözünmesi    
Ekmeğin küflenmesi    

 

 1. Aşağıdaki tabloda verilen bileşiklerin hidrofil ve hidrofob uçlarını yazınız. (10p)  
BİLEŞİK Hidrofil Hidrofob
Propen    
CH3CH2 – SO3H    
C3H7 – OH    
CH3 – COOH    
Benzen    
 1. Hg +    H2SO4                  →      HgSO+  SO+  H2O

 

Tepkimesi için yükseltgen ve indirgen maddeleri belirleyiniz.  (10p)

 

 1. 2AgNO3 (suda)   +    Na2S (suda)     à    Ag2S (k)    +     2NaNO3 (suda) Tepkimesine ait net iyon denklemini yazınız.        (10p)
 1. Bir tuzun 20oC deki çözünürlüğü 80gr./100 ml. sudur. Aynı sıcaklıkta 540 gram doymuş çözeltide kaç gram su bulunur? (10p)

 

 

(Aşağıdaki 10. – 11. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

 

 1. 3X    +    3Cl   →   5KCl   +    KClO3    +    3CO2

Denklemindeki X maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) CO B) KCO           C) K2CO3           D) K2C          E) KClO

 

 1. I. Yükseltgen madde elektron alır.
 2. İndirgen madde elektron verir.

III. Yükseltgenen madde elektron verir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II               C) I ve II
 2. D) I ve III                             E) I, II ve III

 

NOT: Her sorunun puan değeri yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır.Sınav süresi 45  DAKİKA dır.                                                        

Kazananlar, yaşamları için sorumluluğu kabul edenlerdir.

Başarılar dilerim.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-2-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-3-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-4-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]